הוועדה המיוחדת לעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה רסס - "העין השביעית"