הוועדה המיוחדת לעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה רסס - הכל