רסס בין הזמנים

שמו הזמני של העיתון "מלחמתנו" בגיליון שיצא בשבט תש"ו. ב-1946 נקבע שמו ל"בטרם". שינויי השם נצרכו כדי להתמודד עם תקנות הצנזורה של שלטון המנדט הבריטיראו הרחבה