יום שלישי, 14 במרץ 2017
האוניברסיטה העברית, ירושלים