יום שלישי, 3 בינואר 2017
האוניברסיטה העברית, ירושלים