כמה עגום מצבה של התקשורת. רובה ככולה חיה על מתווכים, ספסרי מידע ואינטרסנטים. העיתונאים כמעט שאינם נמצאים בשטח, משתי סיבות: מספרם צומצם בשל המצב הכלכלי הקשה של כלי התקשורת, והעצלות. כן, העצלות. למה לטרוח לראות בעיניים מה קורה בשטח אם בכל מקרה איזשהו דובר יוציא הודעה והעיתונאי יגזור-יעתיק-ידביק וזה ייראה כמו עיתונות ויישמע כמו עיתונות.

אני יורה לעצמי בראש עכשיו. הרי רוב הפוליטיקאים מוציאים הודעות כאלה ומקווים שיצטטו אותם בכלי התקשורת. גם אני. במשורה אמנם, אבל מוציא. אין לי טענות קיפוח. שני הצדדים עשויים להרוויח, הציבור מפסיד מפני שאין כמעט עיתונאים בשטח, וגרוע מכך, מעטים מהם טורחים לוודא שהמידע בהודעות לעיתונות מדויק.

מה הקפיץ אותי? בתקופה האחרונה פורסמו ידיעות בדבר ניגוד עניינים שמבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף שפירא, נקלע אליו. סיפור לא סימפטי. העיתונאים עוד לא בטוחים אם מוסר המידע, שמואל יונס, שעובד במשרד המבקר והורחק, אינו מוסר להם מידע חלקי ומגמתי. העובדה שיונס מונע מנקמה ברורה, אבל היא אינה רלבנטית לשאלות אם דבריו אמת ואם יש בהם עניין ציבורי. האם הם אמת? מה בדיוק קרה שם? הגרסה של יונס כבר פורסמה, פחות או יותר. העיתונאים פנו לקבל תגובה ממשרד מבקר המדינה ונדחו. זו הסיבה שהפרסומים הם בנפח נמוך. העיתונאים לא בטוחים מה קרה שם.

אני לא נכנס לצד העקרוני של הסיפור, אלא רק להיבט העיתונאי שלו. אני חבר בוועדת ביקורת המדינה. סיפור שכזה עלול להטיל צל על מוסד מבקר המדינה, ואנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. ביקשנו שהמבקר ימסור את גרסתו. אתמול הופיע יוסף שפירא בוועדה ועשה כן. שמעתם מה אמר המבקר? לא. ראיתם בעיתון? גם לא. הכיצד? מבקר המדינה מנסה להזים טענות שהועלו נגדו ויש בהן ניחוח של שחיתות ואף עיתונאי לא מצטט? מה קרה?

השלג אשם. דובר ועדת ביקורת המדינה, יגאל אמיתי, תקוע ביצהר בגלל השלג. אף אחד לא טרח להודיע לעיתונאים מראש שמבקר המדינה יופיע בוועדה וימסור גרסה. בשל העדרו של הדובר הקבוע, מלאכת הפצת דבריו של יוסף שפירא בוועדה הוטלה על דוברת אחרת. זו הוציאה הודעה לא מוצלחת ונטולת הקשר. העיתונאים לא הבינו ולא טרחו לבדוק. הדובר של מבקר המדינה אינו מעוניין ללבות את הסיפור. להפך. הוא לא טרח להוציא הודעה כי יש לו אינטרס שהסיפור ייעלם מהתקשורת.

התוצאה היא שאתם לא יודעים כלום. בוועדה עצמה היו הרבה גורמים אינטרסנטיים, אבל אף אחד לא הוציא הודעה, כי לאמת אין דובר.