המקומון "השבוע החדש", הרואה אור בדימונה, יפצה את שמעון סבן, יו"ר ועד עובדי רותם-אמפרט של קבוצת כימיקלים-לישראל, בגין פרסום לשון הרע. כך קבעה לפני כשלושה שבועות השופטת עירית קויפמן מבית-משפט השלום בבאר-שבע.

לפני כשלוש שנים הופיעה בשער המקומון הכותרת "יש לך קשרים בעירייה? בונים עליך, גיסנו". מתחתיה נכתב על "חריגות בנייה בהיקף של 108 מטרים שהתגלו בבית חתנו של בכיר בכי"ל", והועלתה השאלה "האם קשריו לכאורה של הבכיר סייעו לבצע עבירות בנייה חמורות?". בפנים העיתון פורסמה כתבה מאת דודו גוזלן תחת הכותרת "בכיר בכי"ל 'מהנדס' את העיר!".

באמצעות עו"ד יוסף נחמני תבע סבן 100 אלף שקל בגין לשון הרע. לטענתו, העיתון פירסם מידע שקרי ולא ביקש את תגובתו קודם לפרסום. העיתון, באמצעות עו"ד איתן כהן, ביקש לדחות את התביעה משום שהכתבה, לדבריו, הכילה עובדות נכונות לצד הבעת דעה לגיטימית.

גליון "השבוע החדש" מה-14.11.13

גליון "השבוע החדש" מה-14.11.13

השופטת קויפמן מצאה כי "על אף שתיאור ההתנהלות המיוחסת לתובע איננו מגיע עד כדי ייחוס עבירה פלילית, נראה כי יש בו – בצורה שנעשה – כדי ליצור לתובע דימוי שלילי ביותר שיש בו כדי להשפילו בעיני סביבתו, לבזותו בשל ההתנהגות המיוחסת לו ואולי אף להפכו למטרה לשנאה ולבוז". על כן קבעה כי הכתבה הכילה לשון הרע כלפיו.

בהמשך פסק הדין ציינה השופטת כי לפי כתב אישום שהוגש בעבר, אכן נעשו חריגות בנייה ניכרות בבית שעמד במרכז הכתבה, אולם השופטת הדגישה כי הנתבעים "לא הוכיחו קיום קשר סיבתי שבין היות התובע 'מקורב' להנהגה העירונית לבין האכיפה הבררנית הנטענת מצד העירייה. למעשה, הנתבעים לא הוכיחו הגנת אמת בפרסום בהתייחס לטענה המופנית כלפי התובע, כי השתמש בקשריו על מנת להגן על בני משפחתו מפני אכיפה".

אשר לטענת תום הלב שהעלו הנתבעים, השופטת מצאה כי "בכל הנוגע לתובע בהקשר של תופעת אכיפה בררנית, לקה הפרסום בהגזמה ובחוסר סבירות", ועל כן הפרסום אינו חוסה תחת הגנה זו. עוד הוסיפה השופטת כי "היה מקום לקבל את עמדתו של התובע עצמו לכתבה, דבר שלא נעשה".

כיוון שבכתבה לא פורסם שמו המלא של התובע, ומשום שהמיוחס לו אינו עבירה פלילית, קבעה שופטת קויפמן כי העיתון יפצה את סבן ב-20 אלף שקל בלבד, לא כולל הוצאות בסך 1,000 שקל ושכר טרחת עורך-דין בסך 5,000 שקלים נוספים.

43536-02-11