שמנה וגאה בזה? בואי להיפטר מהבטן עכשיו (ynet, 29.5.13).

הן ממש לא מתכננות דיאטה. בואי להיפטר מהבטן עכשיו (ynet, 29.5.2013)

• תודה, רחל קליגר