רפי יהושע, סמנכ"ל טכנולוגיות ברשות השידור ומי שנבחר להוביל את הפרק הטכנולוגי בתוכנית הרפורמה ברשות, מפעל אדיר ממדים שעלותו מוערכת במאות מיליוני שקלים, הורשע לפני כשנה בעבירות משמעת ונידון לנזיפה חמורה, קנס והורדה בדרגה. הוועד המנהל של רשות השידור קיים על כך דיון והחליט להשאירו בתפקיד סמנכ"ל הטכנולוגיות ומוביל הפרק הטכנולוגי ברפורמה.

בינואר 2012 הוגשה תובענה מתוקנת נגד יהושע, שייחסה לו הפרת סעיפים 17 (1) ו-(2) לחוק שירות המדינה (משמעת). סעיפים אלה קובעים כי עובד מדינה אשם בעבירת משמעת אם "עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת שירות המדינה" או "לא קיים את המוטל עליו כעובד המדינה על-פי נוהג, חוק או תקנה, או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו כדין, או התרשל בקיום המוטל עליו כאמור".

יהושע הודה במסגרת הסדר טיעון כי כמה פעמים בין אוגוסט 2010 לפברואר 2011, בעודו מכהן כסגן מנהל הטלוויזיה בערבית, שהה במהלך כמה משעות היום בענייניו הפרטיים מחוץ למקום העבודה, הגם שהיה עליו להיות נוכח במקום העבודה. לפי דברי מנהל כוח האדם ברשות השידור, צבי צימרמן, בישיבת הוועד המנהל של הרשות, מדובר בתריסר מקרים שבהם נתפס יהושע שוהה מחוץ למשרד, עד כדי עשר שעות.

בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה גזר עליו במרץ 2012 נזיפה חמורה, הפקעה חד-פעמית של מחצית ממשכורתו והורדה בדרגה אחת למשך שנה (שמשמעותה ניכוי של 10% מהמשכורת החודשית במשך שנה).

עוד לפני שהורשע השפיעה החקירה נגד יהושע על בחירתו לתפקיד סמנכ"ל הטכנולוגיות. בשל הנחיית נציבות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, בוטל המכרז שבו נבחר יהושע לתפקיד, משום שלא כלל התייחסות לחשדות נגדו. רק אחרי שמכרז נוסף, ובו נכללה התייחסות לחשדות, מצא אף הוא את יהושע כמועמד הראוי ביותר לתפקיד, הוא נכנס לתפקידו.

נתי טוקר דיווח על הרשעתו של יהושע ב"דה-מרקר" במאי אשתקד. מרשות השידור נמסר אז בתגובה כי "בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה לא מצא כל דופי ואף לא העיר כל הערה באשר להמשך עבודתו של יהושע בתפקידים בכירים. [...] הנהלת הרשות סומכת ידה על הבחירה".

כחודש לאחר מכן הגיע מינויו של יהושע למשוכה האחרונה – אישור הוועד המנהל של רשות השידור. בישיבת הוועד המנהל מה-17.6.12 עידכן יו"ר הרשות אמיר גילת את הנוכחים בהרשעה וביקש לשמוע את דעתם – האם יהושע ראוי להמשיך בתפקידו?

"משהו"

עוד קודם לכן, במהלך אותה הישיבה ממש, עידכן יהושע את חברי הוועד המנהל בהתקדמות החזית הטכנולוגית ברפורמה.

בין היתר אמר יהושע כי "בזכותו של המנכ"ל פנינו למועצת-יש"ע והם הסכימו לתת לנו 500 אלף ש"ח השנה להגביר את מערך השידורים באריאל, לתת מענה ל-FM באזור הזה". אחרי שכמה מהנוכחים העירו כי לא תקין לקבל מימון ממועצה פוליטית, הבהיר יהושע כי לא התכוון למועצת-יש"ע. "זה המינהלת, אני לא יודע איך קוראים לזה, משהו [...] זה לא המועצה עצמה, זה קמ"ט, קצין...". "מינהל אזרחי", הבהיר מנכ"ל רשות השידור יוני בן-מנחם. "קמ"ט תקשורת", חזר יהושע. "אנחנו לא ניקח כסף ממי שאסור לנו", הגיב היו"ר גילת. בהמשך הישיבה תיקן בן-מנחם את יהושע פעם נוספת, כשזה השתמש במינוח שגוי.

אחרי שיהושע עזב את הישיבה וחברי הוועד המנהל עודכנו בנוגע להרשעתו, הגיעה שעתם לחוות דעתם על האפשרות שימשיך בתפקידו.

יואב הורוביץ טען כי היועצת המשפטית של הרשות, חנה מצקביץ', הבהירה בעבר כי החקירה נגד יהושע אינה מונעת ממנו להמשיך בתפקידו. "אני לא רואה שום סיבה לשנות את עמדתי", הוסיף.

מצקביץ' הבהירה את מה שאמרה בעבר ואת עמדה בהווה: "מה שאני אמרתי זה שאין מניעה ממי שיש כנגדו, היו אז חקירות וגם אם הוא מורשע אין מניעה מצדו להגיש מועמדות ואין מניעה מצדכם לבחור בו, ובלבד שאתם עושים את האיזון הראוי בין האינטרסים והזכויות של המועמד [...] לבין חובת הרשות לקחת במכלול שיקוליה גם את המידע שקיים בעניינו של המועמד ואם זה משפיע על עבודתו.

"[...] אתם לא יושבים כוועדת מכרזים", הוסיפה מצקביץ', "אתם יושבים היום כוועד מנהל, והתפקיד שלכם הוא שוב להחליט האם העובדות החדשות שנמצאות בפסק הדין, האם הן משנות את התמונה והאם בעקבות זה צריך לשקול מחדש את התפקוד שלו כסמנכ"ל טכנולוגיה.

"[...] אתם צריכים לשקול מצד אחד את אופי העבירה, את היקפה, את חומרתה, בהתאם לגזר הדין ולהכרעת הדין, ביחד עם סוג המשרה והתפקיד שיש לו, את מעמדו, את מיקומו בהייררכיה, זאת הרי לא משרה זוטרה אלא בכירה, את מידת הקשר בין התפקיד שהוא עושה לבין העבירה שמיוחסת לו בהתחשב באינטרס הציבורי, כולנו נאמני הציבור. וגם כמובן הוועד המנהל, בהתחשב באינטרס הציבורי המוגן, שצריך לחשוב גם על תדמיתה של רשות השידור והאם זה לא יפגע בה, ואת מידת ההשפעה של העבודה שלו על אמון הציבור ועל עובדים אחרים במקום העבודה".

"ציד אדם"

"אני חושב שצריך לאשר את המינוי שלו", חזר הורוביץ על עמדתו, והסביר: "אני מרגיש תסכול גדול בחלק גדול מהדברים שנובע מזה שדברים, הביורוקרטיה או הקטנוּן הזה שאנחנו עושים על כל מינוי הוא אינסופי, ובפועל מה שקורה זה שכל אחד היום, כל עובד ברשות השידור, יכול, לתחושה שלי, יכול לייצר מצב שכל המערכת נעמדת, עוצרת, אין דרך להתקדם, וזה מצב לא הגיוני כשבמקביל ממשיכים לגבות את האגרה מתושבים.

"[...] יש את הנציבות ויש את החקירות ואני יגע מזה", הוסיף. "אתם מדברים עם בן-אדם שהחוק הוא נר לרגליו בכל מובן שהוא, אני עוסק בזה ביומיום בתפקידי האחר [מנכ"ל אוויס-ישראל], מכבד אותו, שומר עליו, יש עלי אחריות פלילית לכל פסיק וסייג, וכך אני נוהג וכך אני אנהג גם פה". הורוביץ טען עוד כי יהושע נוהג להגיע גם בסופי-שבוע ובלילות למשרדי הרשות לצורכי עבודה.

"אני מכבד את פסק הדין כמו שהוא", הדגיש, "אני לא מערער עליו, אבל אני אומר שאני לא חושב שלאור זה צריכים למנוע מבן-אדם כל-כך ותיק, כל-כך מוכשר, כל-כך מקצועי, למנוע ממנו את תפקידו". הורוביץ כינה את העמדתו לדין של יהושע ואחרים "ציד אדם" וקרא לחדול מכך. "אני רואה את זה על כל צעד ושעל, כל אחד פה מוציא חקירות [...] ומוציא מעקבים ומוציא צילומים, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב ששום דבר לא קורה [...] כמו שאנחנו צריכים לכבד את החוק אנחנו צריכים להעביר מסר לעובדים בארגון שאי-אפשר לעצור כל יומיים את העבודה על כל דבר ודבר".

"אני מצטרף למה שיואב אמר", הודיע היו"ר גילת, והילל את תרומתו של יהושע לקידום התחום הטכנולוגי ברשות.

הורוביץ ביקש להוסיף עוד דבר מה, "אוף דה-רקורד": "יש לי תחושה אמיתית שהרבה מאוד עובדים גלובליים ברשות השידור, אם הייתי מושיב עליהם צוות חוקרים, אני לא אומר לגנותם, אם היום מוציאים צוות חוקרים, אני מרשיע פה שורה של הרבה מאוד אנשים, כי אין לזה גבול [...] אני לא מכשיר פה שום עבירה, אבל אני אומר שאין גבול לדבר הזה".

הוועד המנהל החליט פה אחד כי אינו רואה סיבה לשנות את החלטת ועדת המכרזים על מינויו של יהושע ואיחל לו בהצלחה בהמשך דרכו.

בעקבות פניית "העין השביעית" נמסרה מרשות השידור אותה תגובה שנמסרה בעבר ל"דה-מרקר", לפני שנערך הדיון בוועד המנהל על אישור המשך כהונתו של יהושע בתפקיד:

"בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה לא מצא כל דופי ואף לא העיר כל הערה באשר להמשך עבודתו של מר יהושע בתפקידים בכירים. מר יהושע נבחר במכרז על-פי דין. בפני ועדת המכרזים עמדו מכלול העובדות הקשורות למר יהושע, לרבות הרקע המשמעתי, ולאחר שבחנה את כל החומר שעמד לפניה – מצאה אותו ראוי וכשיר למלא את התפקיד בלא כל הסתייגות. הוועדה נעזרה בייעוץ משפטי. מדובר במנהל בעל ניסיון מקצועי מוכח של כ-40 שנה, שהוכיח את כישוריו בניהול פרויקטים ברשות. הנהלת הרשות סומכת ידה על הבחירה".