בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות קבע כי העיתונאי רביב דרוקר וחדשות 13 הפרו את תקנון האתיקה כשלא ביקשו תגובה מלאה ממבקר מפלגת הליכוד לפני פרסום דיווח עליו. חברת חדשות 13 כלל אינה חברה במועצת העיתונות. בשל כך, נמסר מדרוקר "לא השתתפתי בבירור ואני לא רואה את עצמי כפוף להחלטות במעמד צד אחד, שהתקבלו בו, גם כשמדובר בתלונה מופרכת".

בדצמבר 2020 פרסם דרוקר בחדשות 13 ידיעה תחת הכותרת "'נועד להשתיק אותו': משכורת העתק של מבקר הפנים של הליכוד". לפי הידיעה, עו"ד שי גלילי קיבל מהליכוד 5.1 מיליון שקלים מ-2015 ועד 2020, יותר מפי עשר מהשכר שקיבל קודמו בתפקיד. אדם שכונה "גורם בליכוד" טען שהסכומים נועדו "לסתום לו את הפה", כלומר למנוע ממנו לבקר כראוי את הנעשה במפלגה.

הכתבה כללה את תגובת גלילי, לפיה הסכומים שננקבו בכתבה אינם מהווים את שכרו אלא תקציב הכולל תשלום לעובדים נוספים, אולם לא נכללה תגובה לטענת ה"השתקה". כשנה לאחר הפרסום, בנובמבר 2021, הגיש גלילי תלונה למועצת העיתונות ובה טען בין היתר כי דרוקר וחדשות 13 לא הזכירו בפנייה שלהם אליו לבקשת תגובה את האמירה מאת הגורם בליכוד לפיה גובה שכרו נועד "להשתיקו".

דרוקר וחדשות 13, שכאמור אינם חברים במועצת העיתונות, לא הגיעו לדיון בתלונה שהתנהל במעמד צד אחד, אולם זמן קצר לפני הדיון שיגר דרוקר למזכירות מועצת העיתונות מכתב אליו צירף את התכתובת בינו לבין גלילי טרם שידור הכתבה. מעיון בתכתובת עולה כי דרוקר אמנם פנה לגלילי, אך לא ציין דבר בנוגע לטענת ההשתקה.

"הגיע אלי נתון שלפיו הליכוד שילם לך בין 1.1.2015 ועד ספטמבר 2020 סכום של 5.1 מיליון שקלים. אם אתה מעוניין להגיב, בבקשה", כתב העיתונאי למבקר הליכוד. בין הצדדים התגלעה מחלוקת אם היתה ביניהם תקשורת בעל פה בקשר לבקשת התגובה, אך מכיוון שדרוקר לא נכח בדיון, לא נערך בירור מלא בעניין.

"ברור כי טרם פרסום הכתבה מושא התלונה, התגובה היחידה שנתבקשה מהמתלונן נגעה לגובה השכר שיוחס לו, ולא לאף טענה אחרת שנטענה בכתבה, לרבות ובפרט טענת ההשתקה, שעל פניה, הינה חמורה יותר", כתב ניר סמוגורה, חבר בית-הדין לאתיקה, שדן במקרה לצד חנוך קינן, יוסף קיסטר ועליזה ז'זק.

"אי-בקשת תגובה מצד שעלול להיפגע מהפרסום, זמן סביר טרם הפרסום, מהווה הפרה של החובה הבסיסית והעקרונית של העיתונות החופשית", כתבו חברי בית-הדין. "חובת הפרסום וחופש העיתונות אינם יכולים לבוא על חשבון הפרת זכות כה אלמנטרית, כמתן זכות תגובה לאדם, או לגוף, נשוא הכתבה. חופש העיתונות אינו כולל חוסר אחריות וחוסר הגינות. עניין ציבורי בנשוא הכתבה, הוא ודאי חשוב, ברם אין הוא יכול לאיין את זכותו של נשוא הכתבה, באשר הוא, ליתן תגובתו באופן הולם ובזמן אמת, ככל שניתן הדבר".

לפיכך החליטו חברי בית-הדין לאתיקה להטיל על דרוקר וחדשות 13 "אזהרה" ולחייבם לפרסם התנצלות בפני גלילי במהדורת חדשות 13 ובאתר החברה, לפרסם את תגובתו המלאה באתר חדשות 13 ולפרסם את החלטת בית-הדין לאתיקה.

"מר גלילי קיבל אפשרות תגובה מלאה", אמר דרוקר ביחס לפסק הדין, "אם חשב אחרי השידור שלא נשאל על מלוא הרכיבים בשידור היו לו עשרות הזדמנויות להעלות זאת בפני חברת החדשות, הנושא היה נבדק ומקבל תגובה עניינית. במקום זאת, הוא חיכה שנה שלמה ואז התלונן בפני גוף שאיננו חברים בו".

להורדת הקובץ (PDF, 269KB)