השבוע הוזמנו חברי הוועדה המפקחת על ההכנסות מרווחי גז ונפט לסיור באסדת לוויתן – והציבור נשאר על החוף. סיורים של ועדות בחברות פרטיות מתקיימים ללא כל תיעוד ורישום לפרוטוקול, ומבלי שעיתונאים או נציגים אחרים של הציבור מורשים להשתתף. אנחנו ב"שקוף" ממשיכים לעקוב אחרי הפרטת הדיונים הנוגעים לעתיד של כולנו, ונמשיך לדרוש לפתוח את הסיורים ולאפשר את השקיפות הנדרשת בעבודת הכנסת.

הבחירות לרשויות המקומיות מתקרבות ואנחנו מקבלים דיווחים על חסימות של גולשים בידי נבחרי ציבור. שלחנו מכתב ליועצת המשפטית לממשלה ולמקבילתה בכנסת, בדרישה לקבל עדכון על עבודת המטה שהובטח כי תסתיים לפני שנה. הייעוץ המשפטי הצהיר בבג"ץ, בעקבות עתירת "שקוף", כי ההנחיות יפורסמו עד אוקטובר 2022, אך אלה מעולם לא פורסמו.