תביעה נוספת נגד "אלקטור" בטענה להפרת הפרטיות הסתיימה בפשרה חסויה.

"אלקטור", אפליקציית "ניהול הבוחרים" ששימשה את הליכוד במערכת הבחירות של שנת 2020, היתה אחד הכלים המרכזיים בארסנל התעמולה של המפלגה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התאמץ לשכנע את תומכיו להתקין את האפליקציה ולהשתמש בה לפי הנחיות אנשי הקמפיין.

השימוש באפליקציה התבסס על מאגר מידע עצום שנמצא בידי הליכוד: לצד פרטיהם האישיים של 6.4 מיליון בעלי זכות הבחירה בישראל, שהתקבלו כחוק במסגרת פנקס הבוחרים, במפלגה ערכו מבצע מקיף לאיסוף מידע על דעותיהם הפוליטיות של הבוחרים ופרטים אישיים נוספים – רקע רפואי ורגשי, למשל – שהשימוש בהם עשוי להשפיע על ההצבעה.

בתחילת 2020, כמה שבועות לפני הבחירות, התגלתה שורה של ליקויי אבטחה ב"אלקטור", ובראשם דליפת המאגר, ועל כן נפתחה חקירה מטעם הרשות להגנת הפרטיות. מסקנות החקירה היו חריפות: אלקטור הפרה את חוק הגנת הפרטיות ואת תקנות הגנת הפרטיות; ומפלגות הליכוד וישראל-ביתנו, שעשו שימוש באפליקציה, הפרו גם הן את החוק והתקנות.

במרץ 2020, עוד לפני שהתפרסמו מסקנות חקירת הרשות, הגיש עו"ד יונתן ברוורמן תביעה נגד הליכוד ו"אלקטור" בדרישה לפיצוי בסך 60 אלף שקלים בגין הפרת פרטיותו (במקביל הוגשה תביעה בידי שורת אזרחים, בטענות דומות). עו"ד ברוורמן, חבר ליכוד מאז שנת 2010, טען כי הליכוד ו"אלקטור" פעלו ברשלנות שהובילה לדליפת מידע בין היתר על אודותיו.

באלקטור טענו להגנתם, באמצעות עו"ד בכור יאמין, כי החברה אינה נחשבת למי שמחזיקה במאגר הבוחרים, כי היא לא החזיקה במאגר דרך קבע אלא כחמישה שבועות בלבד וכי ביערה אותו כחוק בסוף הבחירות. עוד טענה החברה כי המערכת כלל אינה פוגעת בפרטיות, ומנגישה את המידע למורשים בלבד באמצעות מערכת הרשאות נוקשה.

בחודש ספטמבר האחרון הסתיים ההליך המקביל לזה שהגיש עו"ד ברוורמן, בפשרה חסויה. מעט לאחר מכן הודיעו עו"ד ברוורמן ואלקטור לבית-המשפט כי הגיעו אף הם להסכם פשרה אולם במסגרתו "הצדדים קבעו את המועד לקיומו של תנאי מתלה עד ליום 30.4.2023, אשר בהתקיימו תוגש בקשה מוסכמת לסיים הליך זה בהסכמה".

לפני ימים אחדים עדכן עו"ד ברוורמן את בית-המשפט כי "התנאי המתלה בהסכם התקיים" ולפיכך ביקש בהסכמה להורות על דחיית התביעה ללא צו להוצאות. ביהמ"ש נענה לבקשה.

שני הצדדים סירבו לשוחח עם "העין השביעית" על אודות הסכם הפשרה כך שאין לדעת מהו התנאי המתלה אולם ניתן להעריך כי לא מדובר בפיצוי כספי, שכן לא סביר כי זה היה מתעכב במשך חודשים ארוכים.

אפשר כי בבחירות הבאות לכנסת, ככל שייעשה שוב שימוש באפליקציית אלקטור, יבחינו המשתמשים בשינוי שחל בתנאי השימוש של האפליקציה. אפשר גם שמדובר בשינוי נסתר מהעין, שלא יקבל פומבי אך היה משמעותי דיו כדי לספק את דאגתו של עו"ד ברוומן לפרטיותם של המצביעים.

23811-03-20