הידוענית נטלי דדון תשלם 10,000 שקל הוצאות משפט לאיש יחסי ציבור שתבעה, כך החליט בית-המשפט.

בחודש אפריל 2020 התפרסם טקסט בכמה קבוצות ווטסאפ ולפיו דדון "נתמכת" בידי כמה גברים מבוגרים עמם היא נפגשת באופן קבוע, וכן כי היא פועלת אך ורק למטרות פרסום ושהיא "חולה וחולנית וממש ממש רעה ומסוכנת ברמות הכי גבוהות". בתביעה שהגישה דדון, באמצעות עו"ד שי אליאס, טענה הדוגמנית כי איש יחסי הציבור שי כהן-דבי הוא שפרסם את הטקסט ודרשה פיצוי בסך 300 אלף שקלים.

כהן-דבי טען להגנתו, באמצעות עו"ד רון לוינטל, כי הטקסט אמנם פורסם ממכשיר הטלפון שלו אך שאין לו כל נגיעה לכך. לדבריו, הפרסום נבע מ"השתלטות של האקר או פורץ על חשבון הווטסאפ שלו". כהן-דבי צירף חוות דעת של מומחה סייבר שתמך בטענתו זו. לדבריו, דדון מנסה להשתמש בתביעה נגדו כדי לשקם את תדמיתה הבעייתית.

בדיון שנערך לאחרונה בפני השופט אהרן אורנשטיין הודיעו הצדדים כי הם מסכימים לדחיית התביעה. כל צד טען בפני השופט בעניין ההוצאות. בא-כוחה של דדון טען כי הסכימה לדחיית התביעה "רק בשל נתונים שהתקבלו לאחרונה אחרי הגשת כתב התביעה ממשטרת ישראל מהם עולה לכאורה כי הפריצה נעשתה דרך איזה גורם כלשהו שזהותו אינה ידועה בצרפת". עם זאת, לאור התנהלות הנתבע טען בא-כוחה של דדון כי אין מקום לחייב אותה בהוצאות. בא-כוחו של כהן-דבי דרש הוצאות שיפצו את מרשו בגין שלוש שנות הליך משפטי.

השופט אורנשטיין כי לנוכח השלב אליו הגיע ההליך, ולאור העובדה שבבקשה קודמת כבר נפסקו הוצאות בסך 4,500 שקלים לחובת דדון, יש לחייבה לשלם לכהן-דבי עוד 10,000 שקלים.

63028-10-20