השר לביטחון לאומי, חבר-הכנסת איתמר בן-גביר, הודיע לאחרונה לבית-המשפט כי לאור תפקידו בממשלת ישראל הוא חוזר בו מתביעה שהגיש נגד המשטרה.

בחודש אפריל בשנה שעברה הצטרף בן-גביר, אז חבר-כנסת, לצעדה שביקשה להגיע מכיכר ספרא בירושלים ועד הכותל המערבי. כשהתקרבה הצעדה לכיוון שער שכם והכניסה לעיר העתיקה, נבלם ח"כ בן-גביר, יחד עם יתר הצועדים, על ידי שוטרי משטרת ישראל.

בעקבות זאת הגישו בן-גביר ומפלגת עוצמה-יהודית תביעה בסך 200 אלף שקלים נגד משטרת ירושלים. בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד חנמאל דורפמן (כיום ראש המטה של השר לביטחון לאומי), טען חבר-הכנסת בין היתר כי השוטרים הפרו את חסינותו ואת פקודת המשטרה ופגעו בחופש התנועה ובחופש הביטוי שלו.

במשטרה טענו להגנתם, באמצעות עו"ד יואל פוגלמן, כי מתווה התהלוכה לא קיבל את אישור המשטרה וכי ההחלטה למנוע את הגעת ח"כ בן-גביר לשער שכם נבעה משיקולים הנוגעים לביטחון המדינה. "בקרב גורמי הביטחון נוצר חשש כי התקדמות תהלוכה באותו הזמן לשער שכם תוביל לעימותים אלימים חריפים ולפגיעה בביטחון הציבור", נטען. משכך, הגבלת תנועתו הולמת את הסייג הקבוע בחוק חסינות חברי הכנסת.

לאחרונה ביקשו הצדדים מבית-המשפט להורות על מחיקת התביעה, וזאת לאור המצב החדש שנוצר ובו בן-גביר הוא השר האחראי על משטרת ישראל. "בשים לב לכך שלאחר הגשת התביעה התובע 1 מונה לתפקיד השר לביטחון לאומי", נכתב בבקשה, "בנסיבות העניין ובנסיבות הנדון בתיק ספציפי זה, יהיה זה נכון לחזור מכתב התביעה ולהורות על מחיקתה".

השופטת מירית פורר נתנה לבקשה תוקף של פסק דין.

לאחרונה הסתיימו מספר תביעות נוספות שבן-גביר הגיש. לפני שבועיים הסתיימה תביעה שהגיש נגד פרופ' פניה עוז-זלצברגר בפרסום הבהרה ללא כל פיצוי כספי. בינואר, תביעת דיבה אחרת שהגיש, נגד אזרחים שמחו כנגדו בתל-אביב, הסתיימה בהתנצלות הדדית. כמה ימים לפני כן נדחתה תביעת דיבה שהגיש בן-גביר נגד חבר הכנסת יאיר גולן.

55722-05-22