בפברואר 2012 נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם סגל בית המשפט העליון והנשיאה דורית ביניש. הנה הדברים שאמר.

"תמיד כשאני מסתובב בעולם ושומע שאלות או התרסות על מדינת ישראל אני תמיד נותן את בית המשפט. מערכת המשפט ובית המשפט העליון בפרט, זו דוגמה לבית משפט מופתי. אני חושב שבעולם מעריכים אותו כנדבך יסוד בדמוקרטיה שלנו. במשולש הרשויות, אפשר להגיד שזה קודקוד הפירמידה, בוודאי אחד מהיסודות האיתנים ביותר של הדמוקרטיה הישראלית.

"אני חושב שעצמאות בית המשפט זה דבר מובנה והכרחי. אנחנו יכולים להבדיל בין משטרים למשטרים לפי מידת העצמאות ואי התלות של בית המשפט. בישראל, בית המשפט היה, הנו ויישאר עצמאי. כל ניסיון להביא דברים שיפגעו בעצמאות בית המשפט נופלים. אני גנזתי כל הצעה שנועדה לפגוע ולקצץ בכל צורה שהיא בעצמאותו של בית המשפט. ברגע שאתה נוגע בדבר הזה, כל יתר חלקי המשולש מתפרקים".