בית-המשפט דחה תביעה שהוגשה נגד העיתון החרדי "המודיע" בגין סירובו לפרסם מודעת אבל.

התובע, שלמה אלבוים, דרש פיצוי בסך 5,000 שקלים אחרי שבחודש יוני האחרון פנה לעיתון "המודיע" וביקש לפרסם מודעת אבל בעקבות מות דודו. העיתון טען כי הוא נאלץ לסרב "בשל בקשת המשפחה הקרובה". ברקע עומד הפילוג בחסידות גור, שאנשיה מחזיקים בעמדות מפתח בעיתון. התובע ומשפחתו הקרובה שייכים לפלג שפרש מהחסידות, קהילת "פני מנחם".

ב"המודיע" טענו להגנתם כי פעלו בשם משפחת הנפטר וכי התובע הוא מגיש תביעות סדרתי נגד העיתון. "עיתון המודיע אינו צד לסכסוך האמור בין שתי הקהילות", הבהירו, וטענו עוד כי "הלכה למעשה, חברי קהילת הפורשים כבר אינם נמנים על ציבור קוראי עיתון המודיע" ועל כן לא בוצעה במקרה זה כל אפליה.

הרשם הבכיר יגאל ברק-עופר מבית-המשפט לתביעות קטנות בירושלים דחה את התביעה. "התובע לא טען, וודאי שלא הוכיח, כי קיימים הבדלים משמעותיים בהשקפת העולם הדתית או באורח החיים הדתי בין חסידי גור לבין חברי קהילת פני מנחם", כתב. "[...] אני סבור שבנסיבות אלה לא הוכח ע"י התובע כי ניתן לאפיין את חסידי גור ואת חברי קהילת פני מנחם כשתי קבוצות דתיות מובחנות, וממילא לא ניתן לקבוע כי אי מתן השירות מהווה אפליה מחמת השתייכות לקבוצה דתית".

עוד הוסיף השופט כי "לא הוכח שוני מהותי בהשקפת העולם של שתי הקבוצות, וכפועל יוצא מכך לא ניתן לקבוע כי אי מתן השירות מהווה אפליה על רקע השקפה, שאף היא אפליה אסורה".

בנוסף, כתב, גם אם היה מוכח כי שתי הקהילות מהוות "קבוצות דתיות נבדלות", לא היה מקום לקבל את התביעה. "הסכסוך המשפחתי שבבסיס עובדות תביעה זו הוא קודם כל סכסוך בין בני אדם", קבע. "עולה מכך, כי רצונם של חלק מבני המשפחה שהשסע בתוך המשפחה לא יוחצן באמצעות מודעות אבל נפרדות, אף הוא קודם כל רצון אישי ואנושי. ממילא, יש לראות את ההימנעות מפרסום המודעה נשואת הליך זה, כפעולה שמרכז הכובד שלה הוא התחשבות ברגשותיהם של אנשים פרטיים, ואילו הרקע של המחלוקת בין הקהילות הוא משני".

אלבוים חויב בתשלום הוצאות בסך 700 שקלים לחברה המוציאה לאור את "המודיע".

60913-07-22

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 304KB)