לבקשת "העין השביעית" התיר בית המשפט לפרסם את עיקריו של הסכם פשרה שכרתו ארגוני זכויות היוצרים אשכולות ועילם עם תחנת הרדיו האזורית רדיו 90. ההסכם כולל התחייבות מצד התחנה, המפוקחת על ידי הרשות השנייה, לשדר תוכנית מוזיקה בשיתוף ארגוני זכויות היוצרים וזאת בניגוד לכאורה לכללי הרשות השנייה.

ברשות השנייה מסרו ל"העין השביעית" כי לא קיבלו מהתחנה הודעה על שיתוף הפעולה האמור. בתחנת הרדיו מסרו כי יפעלו בהתאם לכללי הרשות.

במסגרת ההסכם התחייבה עוד התחנה לשלם לארגוני הזכויות שתבעו אותה סכום כסף שנותר חסוי, בגין השמעת יצירותיהם של זמרים ישראלים ללא רשות וללא תשלום תמלוגים בשנים 2017-2021.

עוד הוסכם במסגרת הסדר הפשרה כי "רדיו 90 ישתף פעולה עם אשכולות ועילם להשקת תכנית שבועית בשעת האזנה מבוקשת שתוסכם על הצדדים שמטרתה קידום אמנים מבצעים ישראלים והמוזיקה הישראלית". ביהמ"ש נתן להסכם תוקף של פסק-דין.

סעיף 6 (א) בכללי הרשות השנייה קובע כי "בעל זיכיון לא יאפשר למפרסם, נותן חסות, מקבל מזכה או גורם ששמו מאוזכר לפי סעיף 11א להתערב בשיקולי הכנת התכנית ושיבוצה בלוח המשדרים". בסעיף 11א מובהר כי גורם כזה הוא כל מי שבעל זיכיון משתף עמו פעולה.

עדן בר-טל (צילום: קובי גדעון)

יו"ר הרשות השנייה עדן בר-טל (צילום: קובי גדעון)

הפשרה הושגה במסגרת תביעה שהוגשה בחודש מאי האחרון על-ידי אשכולות, המייצגת זמרים ואמנים מבצעים אחרים, ועילם, המייצגת מוזיקאים, נגד רדיו 90. הארגונים דרשו פיצוי בסך 750 אלף שקלים בגין "100 הפרות מדגמיות" שאיתרו. לפי כתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד ינון סרטל, מאז שנת 2017 שידרו בתחנה ביצועים של מבצעים ישראלים ללא הסכמה והרשאה ותוך סירוב מתמשך לשלם תמלוגים.

בכתב התביעה נטען עוד כי החל משנת 2006 שילמה התחנה, במסגרת הסכם מול אשכולות ועילם, בין 75 ל-85 אלף שקלים לשנה עבור הרשות להשמיע ביצועי זמרים מקומיים. בשנת 2013, לאור טענות התחנה לקשיים כלכליים, הוסכם כי תשלם רק 65 אלף שקלים לשנה. אלא שלפי התביעה גם סכומים אלו שולמו רק לאחר איומים בתביעה ומאז 2017 פועלת התחנה ללא הסדר עם אשכולות ועילם.

עוד לפני שהתחנה הגישה כתב הגנה הודיעו הצדדים על הסכם פשרה (את התחנה ייצג עו"ד ארז צ'צ'קס). לפי ההסכם, לתחנת הרדיו יינתן רישיון להשמיע את היצירות שזכויותיהן בידי אשכולות ועילם עד שנת 2026 וזאת תמורת תשלום סכום שלא הותר לפרסום בגין החוב מהשנים 2017-2021 וכן אחוז מסוים, שאף הוא לא הותר לפרסום, מההכנסה השנתית של התחנה ברוטו לכל שנה בשנים 2022-2026 (בניכוי עמלת פרסום).

צו איסור הפרסום צומצם

הצדדים ביקשו לחסות את ההסכם ביניהם וקיבלו לכך תוקף של פסק-דין. אולם בעקבות פניית "העין השביעית", באמצעות עו"ד אלעד מן, הוסכם כי צו איסור הפרסום יצומצם כך שניתן יהיה לדווח על תוכנו, למעט סכומי הכסף שתשלם התחנה לארגוני הזכויות, וזאת בטענה כי מדובר בסוד מסחרי.

רדיו 90 היא תחנת רדיו איזורית המשדרת באזור השרון ונמצאת בשליטת משפחת אורגד. עיקר מניותיה מוחזקים בידי עו"ד אלי אורגד, שיחד עם אחיו יובל הם הבעלים של קבוצת אחזקות, שהמוכרת שבהן היא רשת המזללות בורגר-ראנץ'.

יצוין כי במקביל לתביעה שהוגשה נגד רדיו 90 הוגשה תביעה נוספת, בסך 1.5 מיליון שקלים, נגד רדיו ללא הפסקה ורדיו צפון שבבעלות אלי עזור. תביעה זו, שהוגשה בטענות דומות, הסתיימה לפני שבועות אחדים בהסדר פשרה מחוץ לכתלי בית-המשפט כך שלא ניתן לדעת האם גם הוא כולל התחייבות של התחנות לשדר תוכנית מוזיקה בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות היוצרים.

מהרשות השנייה נמסר: "הרשות לא מכירה את הנושא, במידת הצורך הנושא ייבחן".

מנכ"ל רדיו 90 משה גבאי מסר: "רדיו 90 אכן הגיע להסכם פשרה המסדיר תשלום תמלוגים ראויים לאמני ישראל. ללא קשר רדיו 90 רואה זכות וחובה לפועל לקידום התרבות הישראלית ובכוונתו לפעול בשיתוף פעולה עם ארגוני המבצעים להשקת תכנית לקידום המוזיקה הישראלית, כאשר תכנית זו תיעשה כמובן בהתאם לתנאי הרשיון של הרדיו ולכללי הרגולציה של הרשות השנייה".

42627-05-22
42133-05-22