רואה החשבון שלומי ימין, חבר מועצת עיריית חדרה ומנהל בית קפה בעיר, תובע רבע מיליון שקל מתאגיד השידור, בעקבות כתבה של אורן אהרוני ששודרה במאי האחרון בכאן 11. ימין תובע גם את אהרוני עצמו ואת מנהל חטיבת החדשות ברוך שי. את ימין מייצג עו"ד בן-ציון ציטרין. ימין דורש גם את הסרת הפרסום על אודותיו מאתר התאגיד והתנצלות.

לפי כתב התביעה, ברקע הכתבה עומד סכסוך בין ימין לבין רענן בר-טל, מנהל חברה עירונית של עיריית חדרה, שהעניקה לחברה בניהולו של ימין זיכיון להפעלת בית קפה ("קפה פיינברג"). בכתבה הוצג מכתב שכתב בר-טל ובו נטען כי ימין איים כי יפעל נגד בר-טל בעירייה על מנת להאריך את הזיכיון. ימין טוען כי המכתב שקרי, כי בר-טל התנער ממנו וכי הוא עצמו הגיש תביעת דיבה נפרדת נגד בר-טל, וכי אהרוני הסתמך על המכתב ופירסם את הטענות שבו למרות שהכותב, בר-טל, התנער ממנו.

ימין תובע בתביעה נפרדת חבר מועצה אחר, רון שגן, שהופיע בכתבה ומזכיר את המכתב, כהקדמה להצגתו בידי אהרוני. לפי כתב התביעה, אלו הדברים שאמר אהרוני העולים לכדי לשון הרע נגד ימין:

זה המכתב שכתב מנכ”ל נחלים רענן בר טל. שלומי ימין, הוא חבר מועצה וזכיין של חברת נחלים בבית קפה פיינברג, עם כניסתי לתפקיד הוא ביקש ממני להפר את תנאי המכרז ולדאוג לו ל-5 שנים נוספות כזכיין. לאחר ייעוץ משפטי סירבתי ובעקבות כך הוא איים עלי שבמידה וניר בן חיים יכנס לתפקיד במקום צביקה גנדלמן, הוא ייאלץ אותי לתת לו את מבוקשו. בימים אלה כחבר קואליציה הוא פועל להדחתי. התנהלות זו מנוגדת למנהל תקין, לחוק. בר טל גם מספר, שמנכ”לית העירייה היוצאת, זאת שמרחף עליה סימן שאלה אם היא עומדת בתנאי הסף, זימנה אותו לפגישה והודיעה לו, שהיא מצטערת אבל הוחלט לפטר אותו בלי שימוע".

ימין טוען כי "אהרוני חטא פעמיים. ראשית, הוא פרסם מכתב שכותבו עצמו הכחיש את עצם כתיבתו או הפצתו שבועות לפני שידור הכתבה. שנית, בעריכה מגמתית הוא חיבר בין דברי שגן בסייפא של דבריו המרמז להתנהלות פלילית בנושא אחר למכתב בר טל בעניין התובע".

טרם הוגש כתב הגנה.