ב"ישראל היום" מוסרים כי הקביעה שפרסמו, לפיה סקר שפורסם בעיתון נערך בקרב האוכלוסיה היהודית בלבד, שגויה. בפועל, אומרים ב"ישראל היום", הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה.

הבוקר פורסמה ב"ישראל היום" כפולת עמודים שסיכמה ממצאי סקר דעת קהל שבחן סוגיות שונות בציבור הישראלי. משתתפי הסקר נשאלו האם הם גרים בדירה שכורה או בדירה שבבעלותם, האם הם מחפשים לרכוש דירה, כיצד הם מתכוונים לממן את רכישת הדירה, כיצד הם נופשים בתקופת חגי תשרי, היכן הם מטיילים בישראל, לאן הם טסים לחו"ל, כיצד הם מגיעים לעבודה, האם בבעלותם כלי-רכב, היכן הם מחנים את רכבם, האם הם מעניקים דמי כיס לילדיהם והאם הם מפעילים מזגן או מאוורר בלילה.

כפי שניתן להיווכח, למעט שאלה אחת על הרגלי הנופש בחגי תשרי, כל יתר השאלות בסקר רלוונטיות ליהודים ולאינם יהודים כאחד במידה זהה. למרות זאת, בכיתוב שלצד הסקר נכתב כי הוא נערך על ידי מכון גיאקרטוגרפיה עבור העיתון בקרב "מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל (מגזר יהודי בלבד)". ב"ישראל היום", כאמור, טוענים כי הכיתוב הודפס בטעות וכי הם מקפידים לערוך סקרים בקרב כלל האוכלוסייה.

"ישראל היום", 28.9.22

תקנון האתיקה של מועצת העיתונות אוסר על פרסום סקרי דעת קהל מפלים, שמתבססים על מדגם מייצג של אוכלוסייה אחת ומדירים אוכלוסייה אחרת, למעט במקרים חריגים שבהם הנושא הנסקר אינו רלוונטי לאוכלוסייה המודרת (סקר דעת קהל שכולו מוקדש לחגי תשרי, לדוגמה, אינו מחויב לכלול נוצרים ומוסלמים).

"כללי האתיקה משמיעים בקול גדול שחופש העיתונות אינו החופש לפרסם דברים המדירים קבוצה מסוימת, ובפרט לא קהילה, עדה או מיעוט", קבעה ערכאת הערעור של בית-הדין לאתיקה, שדנה באחת התלונות שהוגשה בעבר נגד "ישראל היום". "אין לפרסם דרך קבע סקרים המדווחים על דעת הקהל בקרב הציבור היהודי בלבד ולא לסקור דרך קבע את דעת הקהל בקרב כלל אזרחי ישראל. כאשר הסקר רלבנטי לכלל הציבור, יש לערוך אותו בקרב כלל הציבור".

בעבר כבר הורשע "ישראל היום" פעמיים בידי בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בפרסום סדרתי של סקרים המפלים את החברה הערבית ובהצגתם לקוראים באופן מטעה. בפעם השנייה שבה הורשע העיתון ציין בית-הדין לאתיקה כי העובדה שהפרסומים ב"ישראל היום" הפרו את אותם סעיפי התקנון האתי שבגינם כבר הורשע בעבר מלמדת כי "העיתון לא הפנים את החלטת בית הדין ובחר להמשיך ולנקוט בדיוק באותה הטיה והדרה של האוכלוסייה הערבית".

מאז החלטה זו של בית-הדין לאתיקה הוחלף עורך "ישראל היום" בועז ביסמוט, ותחת העורך החדש עמר לחמנוביץ ניכרת פתיחות רבה יותר לחברה הערבית בישראל. כך, לדוגמה, בגיליון מהבוקר, שבו גם פורסם הסקר, נבחרה רהט לעמוד במרכז כתבה על יוקר המחיה בישראל.

הבוקר נראה היה כי בכל הקשור לסקרי דעת קהל, נותר על כנו היחס המפלה לחברה הערבית בישראל שאפיין את העיתון מימיו הראשונים, אולם ב"ישראל היום" טוענים כי ההיפך הוא הנכון.

מ"ישראל היום" נמסר בתגובה: "הסקר נערך ע"י מכון גיאוקרטוגרפיה בין התאריכים 20-21.9.22 בקרב 512 משיבים בני 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של כלל האוכלוסיה הבוגרת בישראל, כולל המגזרים הערבי והחרדי. בכתבה שפורסמה הבוקר בעיתון 'ישראל היום' נכתב בטעות בהערה כי הסקר בוצע רק בקרב האוכלוסיה היהודית. מכון גיאוקרטוגרפיה וישראל היום מצרים על הטעות ומקפידים לבצע סקרים בקרב מדגם מייצג ומלא של כלל החברה הישראלית".