ראש מועצת מבשרת ציון יורם שמעון תובע 300 אלף שקל מחדשות 12 בשל כתבה של יוסי מזרחי מ-2017, שהעלתה את החשד לקשרים פליליים בין שמעון לבין איש העסקים רמי לוי. שמעון אכן נעצר ונחקר לאחר פרסום הכתבה, אולם התיק נגדו נסגר לאחר כשנה מחוסר אשמה.

"בכתבה הובאו אמירות חסרות שחר כאילו ביקש התובע להפחית ואף לבטל שומה שנקבעה להיטל ההשבחה עבור קניון חדש ביישוב מבשרת ציון בעבור בעליו וכן ויתר גם על הכספים שמגיעים לוועדה ובהמשך למועצה. בנוסף, פרסמה הנתבעת כי התובע קיבל 'בתמורה' את העסקת גרושתו בקניון וכן 'פעילים פוליטיים' נוספים וכי היטיב גם עם הקניון באמצעות הסדרת חניון עבורו", מסכם כתב התביעה את הכתבה, וטוען כי מקורה במתנגדיו של שמעון במועצה.

לפי כתב התביעה "הכל עורבא פרח": "התובע לא פועל בניגוד לחוק כפי שכבר התברר בחקירות המשטרה, לא מתערב בגובהם של היטלי ההשבחה של אדם כזה או אחר וכמובן שאינו פועל לבטלם. כמו כן, לא מתפקידו של התובע לעסוק בענייני היטלי ההשבחה. התובע פעל למקסם את קופת המועצה, בין היתר לדרישת היטלי השבחה לקופת המועצה".

לפי כתב התביעה, גם העסקתם של פרודתו ושל אנשים אחרים לא היתה קשורה לשמעון, ובכל מקרה מרגע שפרודתו עברה לעבוד בקניון, העביר את הטיפול בו לסגנו. לגבי שטח החניון המדובר, לפי כתב התביעה השטח כלל לא היה בבעלות המועצה ובכלל מדובר בחניון למשאית אשפה שאינו משרת את הקניון.

שמעון טוען גם כי בניגוד למצג בכתבה, לפיו הקשה על הכתב מזרחי לקבל ממנו תגובה, ישב איתו במשך שעתיים והשיב לכל שאלותיו - אך תשובותיו לא הופיעו בכתבה. "בחוסר יושרה, הצופים זכו לראות את מזרחי מצלצל בדלת לשכתו של התובע ושואל 'למה הם לא פותחים לנו', ובכתבה לא רואים אותו יושב בלשכה, מול התובע, שואל שאלות ומקבל את כל התשובות (למרות שכלל לא תיאם את הגעתו)".

שמעון טוען כי בהמשך ענה על הטענות נגדו גם בישיבת מועצה שהתקיימה מיד אחרי שיחתו עם מזרחי, וגם בהמשך בשיחה טלפונית עם מזרחי. שמעון סירב להצעת חדשות 12 לבוא לאולפן כדי לצלם תגובה מוקלטת, לדבריו, מחשש שמא יערכו את דבריו באופן מגמתי.

עוד מאשים שמעון את חדשות 12 כי שינו באמצעות תוכנת עריכה מכתב שהופנה לוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה, כך שיציג אותו באור שלילי. בנוסף, מלין שמעון כי בכתבה של חדשות 12 "הופיע תיאור של הליך פלילי משפטי של התובע שהיה אסור בפרסום". בכתב התביעה טענות נוספות נגד פרטים בכתבה, ששמעון טוען כי היו לא נכונים.

"הכתבה מהווה לשון הרע ודיבה. אין בה אמת עיתונאית וכבר בשלב הכנתה, הצביעו כל העובדות על היות המידע הנטען בכולה לא נכון", מסכם כתב התביעה, "מה ששודר אינו משקף את המציאות: עיוות המכתב, הסתרת הריאיון שנערך בחדר ראש המועצה, הטענה כי לתובע קשר לשומה שנקבעה, רמיזות על קשר פוליטי בין רמי לוי לתובע, התעלמות מהליך הגירושין של התובע מפרודתו דאז, הטענה כי הוא 'ממנה מקורבים', הכל אינו אמת והיה ברור שאינו אמת עוד בשלב הכנת התחקיר בטרם שידור הכתבה. אך כל הניסיונות לתקן את המעוות לא צלחו".

לפי כתב התביעה, לאחר שהתיק נגדו נסגר פנה שמעון לחברת החדשות בדרישה לפיצוי כספי והתנצלות, אך זו לא נענתה.

שמעון לא מנמק את סכום התביעה הגבוה בהתאם לכללים שבחוק לשון הרע, אלא טוען באופן כללי ועל סמך הסתמכות כללית על פסקי דין קודמים, כי לבתי המשפט "יחס מחמיר להשמצת נציגי ציבור מכהנים". מלבד פיצוי כספי, שמעון דורש כי חברת החדשות תפרסם תיקון לכתבה.

את שמעון מייצגים עורכי הדין רון לוינטל ועילית גלעד.

טרם הוגש כתב הגנה.