אתר "ישראל היום" מצטרף למתווה הכשרת הפרסום הסמוי שאושר לאחרונה בתום הליך משפטי ארוך נגד אתר ynet, כך הודיעו העיתון ומי שהגיש נגדו בקשה לאישור תביעה ייצוגית. זהו כלי התקשורת הראשון שהולך בעקבות מתווה הכשרת הפרסום הסמוי של אתר ynet, מתווה שמראש היה צפוי לקבוע תקן חדש ולהשפיע על כל שוק הפרסום הסמוי בעיתונות המסחרית בישראל. על המתווה נמתחה ביקורת בשל הפתח שהוא משאיר לגניבת דעת של הציבור בידי כלי התקשורת והמפרסמים.

בחודש מאי 2020 הגיש אלישע בוסקיליא תביעה נגד חברות עיתון ישראל היום בע"מ, שידורי קשת בע"מ ורשת מדיה בע"מ, לצד בקשה לאישור התביעה כייצוגית. בוסקילא טען, באמצעות עו"ד שלום קמיל, כי שלוש החברות יישמו "פרקטיקות של פרסומות סמויות ואסורות" באתרים וביישומונים של "ישראל היום", חדשות 12 (N12) וחדשות 13.

באתר "ישראל היום", טען בוסקילא, מופיע פרסום סמוי באופן המנוגד לחוק, כשהוא מזוהה על ידי המונח "בשיתוף" לצד שם הגורם המממן. התובע הפנה בין היתר למחקר שערכה חברת יפעת מחקרי מדיה ולפיו המונח "בשיתוף" לצד גורם מסחרי אינו מסייע לגולשים לאבחן כי מדובר בפרסומת. לפיכך טען בוסקילא כי ב"ישראל היום" הטעו בפועל את הגולשים והציגו פרסום סמוי בניגוד לחוק הגנת הצרכן.

בוסקילא דרש פיצוי בסך 350 שקלים ובמקביל הגיש בקשה לאישור התביעה כייצוגית כשהוא מגדיר את קבוצת המיוצג ככל מי שגלש באתרים וביישומונים של הנתבעות בשבע השנים האחרונות. לגבי "ישראל היום" העריך את מספר חברי הקבוצה בכ-77,500, כך שהעמיד את סכום התביעה על כ-27 מיליון שקלים.

בניין מערכת "ישראל היום" בתל-אביב (צילום: "העין השביעית")

בניין מערכת "ישראל היום" בתל-אביב (צילום: "העין השביעית")

עוד בטרם נידונה התביעה של בוסקילא לגופה החליט השופט חאלד כבוב להמתין עד להכרעה בבקשה נוספת לתביעה ייצוגית בגין פרסום סמוי שהוגשה נגד אתר ynet, שגם היא הגיעה לפתחו בבית-המשפט המחוזי בת"א-יפו.

בחודש ספטמבר האחרון הכשיר השופט כבוב את הפרסום הסמוי באתר ynet, כשאישר את הפשרה בין האתר לבין התובע הייצוגי בתיק ynet, ויקטור עטייה, ולפיה פרסומות הנחזות לכתבות מערכתיות לא ילוו בגילוי נאות הכולל את המילה "פרסומת" אלא ימשיכו להופיע לצד המונח המטעה "בשיתוף", כשלצדו שם הגורם המממן.

בשבוע שעבר (19.1) הודיעו בוסקילא ו"ישראל היום" כי הגיעו לפשרה וביקשו לסלק את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד אתר "ישראל היום". לפי הודעתם, בעקבות ההכרעה בתיק נגד ynet ניהלו הצדדים משא-ומתן ובסיומו הוסכם כי באתר "ישראל היום" ובאפליקציה של העיתון יוטמע המתווה שעליו סוכם בתביעה נגד ynet.

לפיכך, כותרת ידיעה המפנה לפרסום סמוי ומופיעה בעמוד הבית של אתר "ישראל היום" או באפליקציה של העיתון תאופיין בסימן גראפי שיבדל אותה. מעל הכותרת יופיע המשפט "בשיתוף [+ שם הגורם המסחרי]". סמליל ממוסגר עם האות ש'  יתווסף בסמוך לכותרת הידיעה, וכאשר סמן העכבר יעבור עליו יופיע חלון שבו ייכתב "תוכן בשיתוף עם [שם הגורם המסחרי]. הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ישראל היום בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית". בנוסף בגוף הידיעה יופיע גילוי דומה בנוסח "בשיתוף [+ שם הגורם המסחרי]" הן בתחילת הכתבה והן בסופה.

השופט חאלד כבוב (צילום: עמי שומן)

השופט חאלד כבוב לפני הרשעתו של נוחי דנקנר בעבירת תרמית בניירות ערך, בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, 4.7.16 (צילום: עמי שומן)

הבידול הגראפי וההודעה המוסתרת (המופיעה רק במעבר עכבר), יתווספו אם כן, אם תאושר הפשרה, לפרסום הסמוי באתר "ישראל היום", אולם הגילוי הנאות העיקרי יוותר זהה. למרבה האבסורד, התובע, בבקשתו הנוכחית להסתלק מבקשת התביעה נגד "ישראל היום", מזכיר כי נוסח זהה הופיע ממילא באתר "ישראל היום" וכי הטענה שהוא אינו מספק עמדה בבסיס בקשת התביעה.

מעבר להטמעת מתווה הכשרת הפרסום הסמוי באתר "ישראל היום" ובאפליקציה, במסגרת הסכם הפשרה בין הצדדים הוחלט כי ב"ישראל היום" יעמידו שטחי פרסום בשווי של 100 אלף שקלים לשורה של עמותות, וזאת כתרומה לציבור. בהסכם נקבע כי יתפרסמו בין 10 ל-12 מודעות כאלה. בנוסף יקבל המבקש בוסקילא גמול בסך 10,000 שקלים ובאי-כוחו יקבלו שכר-טרחה בסך 60 אלף שקלים.

השופט כבוב טרם נתן תוקף של פסק-דין להסכמות הצדדים.

53434-05-20