המוצגים שהוגשו לבית-המשפט במסגרת משפט המו"לים – תכתובות, תמלילים ומסמכים נוספים – ייחשפו בעקבות בקשה שהגישה מערכת "העין השביעית". כיום, עיתונאים המסקרים את המשפט נחשפים באופן ישיר רק לחלק קטן מאלפי המוצגים, מצב שמייצר תלות בגורמים שמחזיקים במידע – צוותי ההגנה של הנאשמים, אנשי הפרקליטות ומערכת אכיפת החוק. כעת קבע בית-המשפט כי רוב המידע ייחשף לעיתונאים בצורתו הגולמית.

הבקשה הוגשה בשבוע שעבר באמצעות עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של "העין השביעית". עו"ד מן פנה לעורכי-הדין של הנאשמים בנימין נתניהו, ארנון (נוני) מוזס ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' וקיבל מהם הסכמה עקרונית לחשיפת המסמכים. "לשם קיום תקין ומיטבי של הסיקור העיתונאי והדיווח, ראוי כי תתאפשר גישה לעיון במוצגים השונים לעיתונאים המסקרים ולא רק אגב הצגתם בדיון", כתב בבקשה שהוגשה לבית-המשפט.

ראש הרכב השופטים, רבקה פרידמן-פלדמן, הודיעה הבוקר (25.10) שבעקבות הבקשה התברר לה שהמוצגים חשופים רק לשופטים ולצדדים במשפט. בדיון, שהתקיים בבית-המשפט המחוזי בירושלים, שאלה השופטת את עורכי-הדין האם הם אכן מסכימים לחשיפת המוצגים, ולאחר שנוכחה שאין להם התנגדות – למעט במקרים מסוימים הנוגעים לצדדים שלישיים – אישרה את הבקשה. "מכאן והלאה המוצגים פתוחים לעיון אלא אם כן תגידו שלא", הבהירה לצדדים.

עורכי-הדין יגבשו רשימה של מוצגים ספציפיים שלשיטתם יש להטיל עליהם חיסיון ויגישו אותה לבית-המשפט עד תחילת השבוע הבא. לאחר מכן יוסר החיסיון על כל המוצגים, למעט אלו שהשופטים יכריעו לגביהם אחרת.

ההחלטה לגבי חשיפת המוצגים מיישרת קו עם הנוהג הנפוץ במערכת המשפט, ועם עקרונות פומביות הדיון וזכות הציבור לדעת. בהליכים משפטיים דומים, למשל משפטי פרשת "ישראל ביתנו", המוצגים היו חשופים לכלל העיתונאים ואִפשרו להם לסקר את המסכת הפלילית לעומק וללא תלות במתווכים.

* * *

לעיון בבקשה שהתקבלה

להורדת הקובץ (PDF, 144KB)

משפט המו"לים