פרויקט הכוחות הסמויים

רשות ציבורית ניפקה תירוץ מוזר ביותר על מנת להסתיר התקשרות שלה עם יועץ תקשורת, וחזרה בה רק לאחר שנשלח אליה מכתב שהעמיד אותה על טעותה. בתגובה לבקשת חופש מידע של עמותת הצלחה, הרשות לניירות ערך טענה כי חשיפת זהות של יועץ תקשורת תביא לכך שאפשר יהיה לנסות להשפיע עליו למעול בתפקידו, והדבר יקשה על הרשות למצוא יועצים מהימנים.

"מסירת המידע המבוקש", מסרו עו"ד קרן גיחז, הממונה על חופש המידע ברשות לניירות ערך, ואלירן טאוב, מהייעוץ המשפטי של הרשות, "עלולה לחשוף יועצים המתקשרים עם הרשות, ללחצים ולהשפעות מצד גורמים אינטרסנטיים שונים, וכתוצאה מכך עלולה להקשות על הרשות לאתר גורמים מקצועיים, איכותיים ומובילים שיסייעו לה בביצוע תפקידיה".

עוד נכתב בתגובת הרשות כי מסירת המידע על זהותו של יועץ התקשורת "מעלה חשש שחשיפתו תביא להימנעותם של גורמים מקצועיים שונים להתקשר עם הרשות בעתיד, או שתביא להגשת הצעות התקשרות בסכומים גבוהים יותר, וזאת בשל החשש לנזק שייגרם להם כתוצאה מחשיפת פרטי ההתקשרות (העשויה להשפיע על תנאי ההתקשרות של היועצים עם לקוחות אחרים)".

משפטני הרשות טענו כי נימוקים אלה מחריגים את המידע מחובת גילוי לפי חוק חופש המידע, לפי סעיף 9(ב)(1), המחריג מידע שגילויו עלול "לשבש את תפקודה התקין של הרשות או את יכולתה לבצע את תפקידיה".

בתשובה לכך כתב עו"ד אלעד מן, היועמ"ש של עמותת הצלחה, לרשות לניירות ערך: "באשר לסעיף 9(ב)(1), כמובן שידוע לכם שרף ההוכחה הנוגע לסעיף זה הוא גבוה מאוד ויש להוכיח במידה קרובה לוודאי כי תפקוד הרשות ויכולתה למלא את תפקידיה ייפגע באופן ממשי וקונקרטי. דומני שזה ממש לא המקרה כאן וככל שיש צורך להרחיב בנושא מתוך הפסיקה אעשה זאת בשמחה".

גם מעבר לסוגיה המשפטית הפורמלית, תשובתה של הרשות לניירות ערך מעוררת חוסר נוחות בשל הנחות היסוד הגלומות בה. לפי הרשות לניירות ערך, היועצים שהיא שוכרת ימעלו בתפקידם ברגע שיופעל עליהם לחץ או יוצע להם שוחד, והתרופה לכך היא אך ורק חסיית שמם כך שלא ניתן יהיה לדעת שהם עובדים עבור הרשות.

עוד לפי הרשות לניירות ערך, האינטרס הממשלתי הוא לשמור על עמימות בכל הנוגע לתנאי השכר והתשלום בשירות הציבורי, וזאת כדי לא לחבל באפשרות של המעסיק לשכור עובדים בשכר נמוך מזה שהם יכולים לקבל, או לחילופין כדי לא לחבל בסיכויי ההשתכרות של יועצים חיצוניים המעוניינים להסתיר את תנאי העסקתם. כך או כך, מדובר בגישה בעייתית, בוודאי כשמדובר בכספי ציבור.

בנוסף, הרשות ניסתה לטעון שהתקשרויות שלא במכרז - פטורות מגילוי לפי חוק חופש המידע. גם טענה זו - אינה נכונה, כפי שנכתב במכתב התגובה של עו"ד מן.

כאמור, זהותו של יועץ התקשורת נחשפה לבסוף, כפי שדווח ב"שקוף", במסגרת פרויקט "הכוחות הסמויים" של "שקוף" ו"העין השביעית", שמטרתו לחשוף הקשרים בין יועצים אסטרטגיים, יועצות תקשורת ואנשי יח"צ לבין פוליטיקאים ורשויות.

ב"שקוף" פירסמו כי שמו של היועץ שברשות לניירות ביקשו להסתיר הוא אבי דז'דק, יועץ לשעבר בכוורת של סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, שחלק מחבריה נחקרים כעת בחשד לעבירות שחיתות. עוד לפני שעבד עם ליצמן עבד דז'דק בחברת פמי פרימיום, שבכיריה נחקרים כעת במשטרה בחשד ששיחדו את עובדי משרדו של ליצמן.

*  *  *

להורדת הקובץ (PDF, 413KB)