בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות הרשיע את ערוץ 20 בעבירה על תקנון האתיקה בעקבות תלונה של ארגון "עמק שווה". ערוץ 20 פירסם ידיעה חדשותית שפגעה בארגון, וזאת מבלי שבערוץ וידאו את אמיתות הדברים או ביקשו את תגובתו של הארגון. לאחר הפרסום, סירבו בערוץ לפרסם תגובה.

בידיעה מושא התלונה, שהתפרסמה ב-26.6.2020, נטען כי ארגון "עמק שווה" פועל נגד בעלי מוגבלויות. "הארגון טוען שלא חייבים להנגיש את מערת המכפלה ושהנכים הרוצים לבקר את קברי האבות יסתדרו בצורה אחרת", נטען בידיעה הלא חתומה. ב"עמק השווה" ביקשו לפרסם בתגובה כי לא טענו נגד הנגשת מערת המכפלה, "אלא הגישו התנגדות, כמקובל במסגרת הליכי התכנון, בשל הפגיעה במבנה העתיק", והוסיפו בין היתר כי הקביעה של הכתב האלמוני של ערוץ 20 לפיה "הארגון פועל באופן עקבי לפגוע באתרי עתיקות ביו"ש", היא שקרית.

בערוץ 20 סירבו, כאמור, לפרסם את התגובה. בנוסף, בערוץ סירבו גם להתייחס לתלונה שנמסרה למועצת העיתונות, ולכן הדיון בתלונה נערך ללא נוכחות נציג ערוץ 20. בסוף הדיון הוחלט כי הערוץ " עבר על הוראות סעיפים 9(א) ו-9(ב) לתקנון האתיקה וברוב דעות של היו"ר עו"ד עצמון יניב ומר יוסף קיסטר וכנגד דעתו החולקת של מר רמי יצהר כי הנילון עבר על הוראות סעיף 8(ב) לתקנון האתיקה".

עמק שווה. הידיעה בערוץ 20

הידיעה בערוץ 20

למועצת העיתונות אין סמכות או יכולת להטיל סנקציות בעקבות הרשעה, מלבד ההוראה לפרסם התנצלות: "לאור האמור, הוחלט כי על הנילון לפרסם התנצלות בזו הלשון", נכתב בסיכום ההחלטה של בית הדין, "בה יחזור הנילון מהדברים שייחס למתלוננת בכתבה מושא התלונה ויציין כי עמדת המתלוננת בפנייתה לרשויות התכנון היתה כי "היזמים לא התייחסו בכבוד הראוי למערת המכפלה, מבנה בן אלפיים שנה ולא הגישו תיק תיעוד ושימור ואישור מקמ"ט ארכיאולוגיה כפי שנדרש".

למועצה אין גם כוח לאכוף את פרסום ההתנצלויות שהיא מנסחת, בוודאי כשמדובר בגוף שכלל אינו חבר במועצה, כמו ערוץ 20. הנוהג לפיו כלי תקשורת אחרים החברים במועצה יפרסמו את החלטות בית הדין, גם הוא לא מקוים. נכון לעכשיו, ההתנצלות לא פורסמה בערוץ 20 או במקום אחר, והכתבה עצמה עודנה מתפרסמת בנוסח שמועצת העיתונות קבע כי הינו מפר את האתיקה העיתונאית.

תגובת ערוץ 20 טרם התקבלה.

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 70KB)