ב"ישראל היום" שוב פרסמו סקר שנערך בקרב יהודים בלבד למרות שעסק בנושא שנוגע לכלל האוכלוסייה בישראל. זאת ועוד, הסקר שוב הוצג לקוראים באופן מטעה, כאילו ממצאיו מייצגים את עמדות כלל הציבור בישראל.

רק לאחרונה הרשיע בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות את "ישראל היום", בפעם השנייה, בפרסום סקרים מפלים ומדירים באופן מטעה. בית-הדין אף חייב את העיתון, שמתהדר מדי בוקר בחברותו במועצה, לפרסם את החלטתו עד מחר לכל המאוחר.

בפעם הקודמת שבית-הדין הרשיע את "ישראל היום" בפרסום סקרים מדירים ומפלים באופן מטעה וחייב אותו לפרסם את ההחלטה, העיתון התעלם מהוראת בית-הדין ורק אחרי שערכאת הערעור אישררה ואף החריפה את קביעת הערכאה הראשונה של בית-הדין, פורסמה ב"ישראל היום" הבהרה מיתממת, שעד מהרה התבררה כחסרת כל תוקף. בעיתון מסרבים להשיב לשאלה האם הפעם יפעלו לפי הוראת בית-הדין.

"ישראל היום", 21.6.21

"45% מהישראלים שוקלים לטוס לחו"ל הקיץ", כך נכתב בכותרת ידיעה מאת שמעון יעיש, שפורסמה הבוקר ב"ישראל היום", שעורך בועז ביסמוט.

מגוף הידיעה עולה כי מכון הסקרים שילוב I2R ערך סקר דעת קהל שבחן את כוונת הציבור לטוס לחו"ל ולרכוש מטבע חוץ. לדברי איתי אוליניק, סמנכ"ל מכון הסקרים שביצע את הסקר, המדגם המייצג שבו נעשה שימוש היה של האוכלוסייה היהודית בלבד.

תקנון האתיקה של מועצת העיתונות אוסר על פרסום סקרי דעת קהל מפלים, שמתבססים על מדגם מייצג של אוכלוסייה אחת ומדירים אוכלוסייה אחרת, למעט במקרים חריגים שבהם הנושא הנסקר אינו רלוונטי לאוכלוסייה המודרת (סקר דעת קהל בנושא נסיעה בשבת, לדוגמה, אינו מחויב לכלול נוצרים ומוסלמים).

במקרה הנוכחי, הנושא הנבדק בסקר נוגע לכלל האוכלוסייה בישראל, יהודים ולא יהודים כאחד. אין כל הבדל בין יהודי, נוצרי ומוסלמי בכל הקשור לשאלה האם לטוס לחו"ל ולרכוש מטבע זר. על פניו, אם כן, "ישראל היום" שב ופרסם סקר דעת קהל מדיר ומפלה בניגוד לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות.

"כללי האתיקה משמיעים בקול גדול שחופש העיתונות אינו החופש לפרסם דברים המדירים קבוצה מסוימת, ובפרט לא קהילה, עדה או מיעוט", קבעה ערכאת הערעור של בית-הדין לאתיקה, שדנה באחת התלונות שהוגשה נגד "ישראל היום". "אין לפרסם דרך קבע סקרים המדווחים על דעת הקהל בקרב הציבור היהודי בלבד ולא לסקור דרך קבע את דעת הקהל בקרב כלל אזרחי ישראל. כאשר הסקר רלבנטי לכלל הציבור, יש לערוך אותו בקרב כלל הציבור".

בית-הדין לאתיקה, על שתי ערכאותיו, הדגיש כי אין הבדל בין פרסום סקר מפלה שיזם העיתון לבין פרסום סקר מפלה שיזם גורם חיצוני. "העובדה שהסקר נערך על-ידי גורם אחר אינה פוטרת את העיתון מלהגיש לציבור שירות מקצועי, הוגן ואחראי, ולפעול בזהירות ראויה", קבע בית-הדין לאתיקה. "[...] פרסום חוזר ונשנה של סקרים שערכו צדדים שלישיים רק בקרב ציבור מסוים, עשוי לגרום להדרה של ציבורים אחרים. יש לדווח על סקרים שערכו צדדים שלישיים בקרב ציבור מסוים למרות שהיה עניין לערוך אותם בקרב כלל הציבור במקרים חריגים, שבהם יש עניין בפרסום, ותוך מסירת מלוא המידע לקוראים (ואף צירוף דברי ביקורת)".

"ישראל היום", 21.6.21

במקרה הנוכחי, לא רק שב"ישראל היום" פרסמו סקר שנערך בקרב יהודים בלבד במקרה שאינו חריג ואינו מצדיק סטייה מהוראות תקנון האתיקה, אלא שלא גילו כלל לקוראים כי הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד. ההיפך הוא הנכון. בכותרת הידיעה נכתב על "הישראלים" וגם בגוף הידיעה ממצאי הסקר מוצגים כאילו הם מייצגים את "הישראלים". בשורה המתייחסת לזהות המדגם המייצג נכתב כי "הסקר נערך בקרב 503 משתתפים, גברים ונשים בני 18 ומעלה, בחודש יוני השנה", ללא פירוט לגבי הדת והלאום של המשתתפים.

בתחילת החודש שעבר הורה בית-הדין לאתיקה ל"ישראל היום" לפרסם את ההחלטה שנתן במענה לתלונה שהגישה עמותת הצלחה, באמצעות היועץ המשפטי של התנועה עו"ד אלעד מן, המשמש בין היתר גם כיו"ר עמותת "העין השביעית". בהחלטה נקבע כי בתוך 7 ימים חייב "ישראל היום" לפרסם כך:

בהחלטתו מיום. 04.06.21 קבע בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות כי העיתון 'ישראל היום' פרסם בשנת 2018 מספר כותרות וכתבות מטעות לגבי סקרים שונים שנערכו בקרב הציבור הישראלי, כאילו נערכו בקרב כלל הציבור, שעה שהסקרים נערכו רק בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד. פרסום סקרים שאינם כוללים את הציבור הערבי בישראל מהווה הדרה והפרה של תקנון מועצת העיתונות".

החלטת בית-הדין לאתיקה נמסרה ל"ישראל היום" לכל המאוחר ב-15.6. מאז נמנע העיתון מלפרסם את ההחלטה אך המשיך מדי יום להתהדר בכפולה הפותחת בעובדה כי הוא חבר במועצת העיתונות. מחר ה-22.6 יסתיים פרק הזמן שהעניק בית-הדין לאתיקה ל"ישראל היום" לפרסם את החלטתו. בפנייה לתגובה לצורך פרסום ידיעה זו נשאל העיתון האם בכוונתו למלא את הוראת בית-הדין. דובר "ישראל היום", הראל דוידוביץ', מסר: "לא מגיבים".