הקובלנות הפליליות שהגיש אביגדור ליברמן נגד יואב יצחק הסתיימו בהסכם. במסגרת ההסכם הבהיר יצחק כי לא טען שליברמן קיבל הדלפה מקצינת משטרה, וכי לא טען שליברמן השתתף בהחלטת משרד הביטחון שלא להתנגד להקמת היישוב נווה תמרים.

בסוף שנת 2019 הגיש ליברמן, יחד עם מפלגת ישראל ביתנו, קובלנה פלילית בגין ידיעה שפרסם יצחק באתרו news1 תחת הכותרת "ליברמן נתקף בהיסטריה". בידיעה זו נכתב, בין היתר, כי "עלה חשד חמור, לפיו קצינה בכירה במשטרה הדליפה עבורו בשנים האחרונות מידע רגיש ונפיץ מחקירות. פרטיה של אותה קצינה שמורים במערכת". ליברמן טען, באמצעות היועץ המשפטי של ישראל ביתנו עו"ד איתן הברמן, כי מדובר בלשון הרע שקרית שנכתבה בלא שנתבקשה כלל תגובתו.

חודש לאחר מכן הגיש ליברמן קובלנה נוספת בעקבות ידיעה נוספת שפורסמה על ידי יצחק באתרו, הפעם תחת הכותרת "בניו של שר הביטחון ליברמן נפגשו בחשאי במוסקבה עם היזם משה ישעיהו - כשנזקק לשחרור שטח אש להקמת ישוב נוה תמרים". בכתבה נטען, בין היתר, כי "מן האמור לעיל עלול לעלות חשד - במיוחד במוחו הקודח של הח"מ - לפיו קיים קשר מובנה בין הפגישה החשאית במוסקבה, שקיימו יעקב ועמוס ליברמן עם משה ישעיהו, מעין 'סיבה ומסובב', לבין החלטת משרד הביטחון לשחרר את המקרקעין לשם הקמת ישוב נוה תמרים מהגדרתו כשטח אש".

ליברמן טען, באמצעות עורכי-הדין ירון קוסטליץ ואביעד שאולזון, כי שוב מדובר בדברי לשון הרע שקריים שפורסמו ללא בקשת תגובה. יצחק המשיך ופרסם עוד שתי כתבות נפרדות שעסקו או הזכירו את הטענות בדבר בניו של השר דאז ליברמן. שתיהן, טען ליברמן, נכתבו ללא בקשת תגובה וכללו לשון הרע. בהמשך אוחדו שתי הקובלנות להליך אחד.

לאחר חקירת ליברמן ויצחק מעל דוכן העדים נערכו הצדדים להגשת סיכומים, אולם השבוע הודיעו לבית המשפט באי כוח ליברמן ובא-כוחו של יצחק, עו"ד עמוס ון-אמדן, כי הגיעו בסיועו של המגשר ירי ירון הלוי להסכמות המייתרות את המשך ההליך.

ביחס לידיעה הראשונה הוסכם כי יואב יצחק וחברת עיתונות זהב בע"מ, המוציאה לאור של אתר News1, מוסרים כי "הם לא טענו בפרסום הנ"ל ואינם טוענים שליברמן ו/או מי מטעמו קיבלו הדלפה כלשהי מקצינת משטרה". כאמור, בידיעה המקורית נכתב כי "עלה חשד חמור, לפיו קצינה בכירה במשטרה הדליפה עבורו בשנים האחרונות מידע רגיש ונפיץ מחקירות".

ביחס לידיעה השנייה הוסכם כי יואב יצחק וחברת עיתונות זהב בע"מ מוסרים כי "הם לא טענו בפרסומים הנ"ל ואינם טוענים שליברמן השתתף ב-2018 בתפקידו כשר הבטחון, או בכלל, באופן כלשהו בהחלטת משרד הביטחון שלא להתנגד להקמת היישוב נווה תמרים".

ליברמן וישראל-ביתנו ביקשו לנוכח הצהרות אלה למחוק את הקובלנה, וכך עשתה השופט אליאנא דניאלי. נכון לכתיבת שורות אלה, לא נמצא כי בוצע שינוי כלשהו בידיעות שפורסמו באתר והולידו את הקובלנות הפליליות.

39181-10-19
44316-11-19

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 118KB)