שיעור העיתונאיות בתפקידי עריכה, ניהול וקבלת החלטות בתקשורת המרכזית עומד על 26% בלבד, כך עולה מבדיקת אתר העיתונות העצמאית הפמיניסטי "פוליטיקלי קוראת". מהפרסום, מאת מאיה בואנוס ובעריכת נועה בורשטיין-חדד, עולה כי כשלושה רבעים מהתפקידים העיתונאיים בעלי הכוח לעצב את סדר היום התקשורתי נתונים בידי גברים. נשים, ככל שהן נמצאות במערכות כלי התקשורת, ממלאות בעיקר תפקידים טכניים, בעלי השפעה פחותה.

בדיקת "פוליטיקלי קוראת" התמקדה בשלושת ערוצי הטלוויזיה המרכזיים כאן 11, קשת 12 ורשת 13; ברשתות רדיו כאן ב', גל"צ ו-103FM; ובעיתוני הדפוס "ישראל היום", "מקור ראשון", "מעריב", "ידיעות אחרונות" ו"הארץ". התחקיר לאיסוף הנתונים, עליו היו אמונות אבקילש קולץ' ויעל לניר, התבסס בין היתר על מעקב צמוד לאורך שבועות ארוכים אחר הקרדיטים הניתנים לאנשי המערכת בכל תוכנית אקטואליה.

ממצאי בדיקת "פוליטיקלי קוראת" משתלבים בממצאי בדיקה שערכה חברת יפעת מחקרי מדיה עבור עמותת "הצלחה" בשנה החולפת, שם נבחן שיעור הנשים שמופיע על המסך ונמצא כי נשים סובלות מהדרה, שהולכת ומחריפה לפי בכירות התפקידים ונושאי הדיון. במציאות שבה מקבלי ההחלטות הם ברובם המכריע גברים, גם התמונה המגדרית שמופיעה על המסך צפויה להיות מוטה לכיוון אחד.

חלוקה לפי כלי תקשורת העלתה ממצאים מפתיעים. בערוץ המסחרי קשת 12, המוביל בישראל בפער ניכר על פני הערוץ המסחרי הנוסף ועל פני הערוץ הציבורי, נמצא שיעור העורכות הגדול ביותר – 33%. נמוך במידה ניכרת משיעור הנשים באוכלוסייה, אך גבוה משיעור העורכות בכאן 11 (23%) וברשת 13 (17% בלבד).

בזירת הכתבים והכתבות, בכאן 11 הובילו עם 39% כתבות לעומת 36% כתבות בקשת 12 ורק 26% ברשת 13. בכל שלושת הערוצים שיעור המגישות עומד על כ-50%, ואילו רשת 13 בלטה בשיעור המפיקות: 80% מפיקות בערוץ רשת 13, זאת לעומת מעט פחות מ-60% בשני הערוצים המתחרים.

תאגיד השידור הציבורי קיבל תוצאה טובה מעט יותר בבדיקה השוואתית של רשתות הרדיו המובילות. 40% מהעורכים בכאן ב' הן עורכות, לעומת 33% בתחנת הרדיו המסחרית 103FM ו-25% בלבד בתחנת השידור הצבאית. גם שיעור המנחות בכאן ב' גבוה לעומת המתחרים, אם כי במעט: 28% לעומת 27% מנחות בגל"צ ו-21% מנחות ב-103FM. פערים גדולים במיוחד נמצאו בהשוואת שיעור המפיקות. בכאן ב' 80% מפיקות, לעומת 64% בגל"צ ו-43% ב-103FM.

כל העורכים הראשיים בעיתונות המודפסת הם גברים, אך בתפקידי העריכה הנוספים נמצא כי ב"הארץ" היו מעט יותר עורכות (27%) מאשר ב"ישראל היום" ו"מעריב" (25%) כאשר "ידיעות אחרונות" (20%) ו"מקור ראשון" (14%) מדירים נשים מעמדה זו במידה ניכרת. השוואת מגדרי הכותבים העלתה כי ב"הארץ" ו"ידיעות אחרונות" נשים מילאו 42% ממשרות הכתיבה, ב"מקור ראשון" ו"מעריב" נמצאו מעט פחות כותבות - 39%, ואילו ב"ישראל היום" רק 30% מהכותבים הקבועים הן נשים.

*  *  *

(מקור: "פוליטיקלי קוראת")

(מקור: "פוליטיקלי קוראת")

(מקור: "פוליטיקלי קוראת")

(מקור: "פוליטיקלי קוראת")