"7 ימים", 4.9.2020

"7 ימים", 4.9.2020

•​ תודה, חגי לוין