תודה רבה לאריאל שמר היקר, עורך הדין של הנהלת "ידיעות אחרונות", על הדברים החזקים והברורים שהוא כתב ועל הרוח הגבית שהם נותנים לנו, לארגון העיתונאים ולוועד, נגד הניסיונות של הנהלת "ידיעות אחרונות" לקצץ בשכר ולהוציא עובדים לחל"ת באופן חד צדדי ומבלי למסור נתונים:

"השימוש ברשימת העובדים המוצאים לחל"ת נעשה, למיטב ידיעת המבקשים, באופן ציני [...] וללא התחשבות בכך שאנו נמצאים כיום (בתקווה) בשלבים מאוחרים יותר של משבר הקורונה, שבו המעסיקים השונים מתארגנים לפעילות מחודשת לנוכח פתיחת הפעילויות הכלכליות [....].

"כל ניסיונות המבקשים לקבלת פירוט כיצד הגיעה ההנהלה לצפי וכיצד בנתה את יעדי החיסכון שאותם היא מבקשת להשיג לא הביאו לכל תשובה עניינית, וברור היה מן התשובות החלקיות כי מדובר בהערכה בלבד שבשלב זה לפחות הינה חסרת יסוד [...].

"בין לבין, התחזק הרושם כי ביסוד הבקשה מצד ההנהלה אין נימוקים נוספים כלשהם ואין נימוקים של היעדר עבודה, וכאילו מטרתה האמיתית של ההנהלה הינה פשוט לנצל את משבר הקורונה כדי להביא לפגיעה יסודית, מהותית, שלא בתום לב, במעמד העובדים, בזכויותיהם ובכוחם הארגוני [...].

"למעסיק זכות לנהל את עסקו. יחד עם זאת, אין לו זכות קנויה לפגוע בזכויות יסוד של העובדים ללא הסכמה שלהם. אין לו זכות להוציא עובדים לחל"ת. הוא יכול לעשות את זה, במקום מאורגן, רק לאחר מו"מ קיבוצי. הוא חייב לפעול בתום לב, בשקיפות מלאה ובהגינות. אסור לו להשתמש במשבר כתירוץ להתנהגות חסרת תום לב, חסרת הגינות וחסרת שקיפות.

"יש לזכור שיחסי עבודה קיבוציים וחובת המעסיק אינם מעניקים להנהלה רישיון לפעול בכוח, ביד רמה וללא צידוק. כבר מאז פסק הדין בבג"ץ מילפלדר הידוע ועתיק היומין הוזהרו המעסיקים כי הם מנועים מפגיעה בזכויות אישיות של עובדים (בנוסף על זכויותיהם הקיבוציות הנדרסות ברגל גסה) בלא הסכמה מפורשת".

שמר כמובן דרש מבית הדין לעבודה לתת צו מניעה שיחייב את ההנהלה "להימנע מפיטורי עובדים ו/או צמצום עבודתם בדרך של חל"ת כפוי או בדרך אחרת לכל תקופה בין קצרה ובין שמעל לשלושים יום ללא הסכמה מפורשת של ארגון העובדים [...] כן יתבקש בית הדין לאסור על המעסיקה לפעול לפגיעה בזכות ההתארגנות של עובדיה [...] ליתן צו מניעה ו/או צו הצהרתי, לפיו המשיבה מנועה מלבצע כל שינוי מבני ו/או ארגוני, לרבות הוצאת עובדים לחל"ת, ללא בסיס עובדתי ומנימוקים מופרכים, ולהורות למשיבה להמתין עם צעדים מסוג זה הפוגעים פגיעה של ממש במבקשים ובעובדים המיוצגים על ידם, עד להשגת הסכמה עם ארגון העובדים".

יישר כוח לעו"ד אריאל שמר על הדברים הברורים והנכונים. לא נותר אלא להסכים לכל מילה. חבל שבזמן שהוא כותב בלהט את הטענות הללו כעורך הדין של ועד עובדי קרן היסוד, הוא טוען בדיוק את ההפך כעורך הדין של הנהלת "ידיעות אחרונות".

יאיר טרצ'יצקי הוא יו"ר ארגון העיתונאים, המייצג בין היתר את עיתונאי קבוצת "ידיעות אחרונות"

*  *  *

עו"ד אריאל שמר טוען בשם עובדי קרן היסוד

להורדת הקובץ (PDF, 3.68MB)