כמה מעלות טובות לנתניהו עלינו:

אילו הצילנו מהקורונה – ולא הנחה את המכון הביולוגי למצוא לה חיסון – דיינו:

אילו הנחה את המכון הביולוגי למצוא לה חיסון – ולא הנחה לבצע עשרת אלפים בדיקות ביום – דיינו:

אילו הנחה לבצע עשרת אלפים בדיקות ביום – ולא הפעיל את המוסד לרכוש ציוד מיגון בכל העולם – דיינו:

אילו הפעיל את המוסד לרכוש ציוד מיגון בכל העולם – ולא הורה לרכוש אלף מכונות הנשמה נוספות – דיינו:

אילו הורה לרכוש אלף מכונות הנשמה נוספות – ולא הפעיל את קשריו האישיים למילוי המחסור – דיינו:

אילו הפעיל את קשריו האישיים למילוי המחסור – ולא מיקם אותנו כמדינה הבטוחה ביותר בעולם בהתגוננות מפני התפשטות המגפה – דיינו:

אילו לא מיקם אותנו כמדינה הבטוחה ביותר בעולם בהתגוננות מפני התפשטות המגפה – ולא הקצה 90 מיליארד שקל להתנעת המשק בעקבות המשבר – דיינו:

אילו הקצה 90 מיליארד שקל להתנעת המשק בעקבות המשבר – ולא חילק לכל ילד 500 שקל – דיינו:

אילו חילק לכל ילד 500 שקל – ולא הנחה את משרד החינוך להנהיג הוראה מקוונת בבתי-הספר – דיינו:

אילו הנחה את משרד החינוך להנהיג הוראה מקוונת בבתי-הספר – ולא ביטל אותה כעבור יומיים – דיינו:

אילו לא ביטל את ההוראה המקוונת בבתי-הספר – והנחה לחדש אותה – דיינו:

אילו חידש את ההוראה המקוונת בבתי-הספר – ולא אישר להפעיל מעקב דיגיטלי אחרי אזרחי המדינה כדי להתגבר על המגפה – דיינו:

אילו אישר להפעיל מעקב דיגיטלי אחרי אזרחי המדינה כדי להתגבר על המגפה – ולא הדגים לנו כיצד להשתמש במגבונים לכיסוי הפנים במקום במסכות – דיינו:

אילו הדגים לנו כיצד להשתמש במגבונים לכיסוי הפנים במקום במסכות – ולא הבטיח הספקה מלאה של מזון – דיינו:

אילו הבטיח הספקה מלאה של מזון – ולא סיבסד ייבוא בהול של 20 מיליון ביצים – דיינו:

אילו סיבסד ייבוא בהול של 20 מיליון ביצים – ולא בישר על הסתערות המוסדות הפיננסיים המובילים בעולם על הנפקת האג"ח שלנו – דיינו:

אילו בישר על הסתערות המוסדות הפיננסיים המובילים בעולם על הנפקת האג"ח שלנו – ולא טיפל באבטלה המגיעה לכמיליון נפש – דיינו:

אילו טיפל באבטלה המגיעה לכמיליון נפש – ולא דיבר אלינו כל ערב – דיינו:

אילו דיבר אלינו כל ערב – ולא דיבר עם ידידו הטוב ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי – דיינו:

אילו דיבר עם ידידו הטוב ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי – ולא דיבר עם ידידו פוטין שהמליץ לו להקים ממשלת חירום – דיינו:

אילו דיבר עם ידידו פוטין שהמליץ לו להקים ממשלת חירום – ולא שכנע את בני גנץ להצטרף אליה – דיינו:

אילו שכנע את בני גנץ להצטרף אל ממשלת החירום – ולא הועיד את מירי רגב לתפקיד השרה לבטחון פנים – דיינו:

אילו הועיד את מירי רגב לתפקיד השרה לבטחון פנים – ולא הועיד את יריב לוין לתפקיד יו"ר הכנסת – דיינו:

אילו הועיד את יריב לוין לתפקיד יו"ר הכנסת ולא השאיר את משרד הבריאות בידי יעקב ליצמן – דיינו:

על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת לנתניהו עלינו. שהצילנו מהקורונה, והנחה את המכון הביולוגי למצוא לה חיסון, והנחה לבצע עשרת אלפים בדיקות ביום, והפעיל את המוסד לרכוש ציוד מיגון בכל העולם, והורה לרכוש אלף מכונות הנשמה, והפעיל את קשריו האישיים למילוי המחסור, ומיקם אותנו כמדינה הבטוחה ביותר בעולם בהתגוננות מפני התפשטות המגפה, והקצה 90 מיליארד שקל להתנעת המשק, וחילק 500 שקל לכל ילד, והנחה את משרד החינוך להנהיג הוראה מקוונת בבתי-הספר, וביטל את ההנחיה, והנחה לחדש אותה, ואישר להפעיל מעקב דיגיטלי אחרי אזרחי המדינה כדי להתגונן מפני המגפה, והדגים לנו כיצד להשתמש במגבונים לכיסוי הפנים במקום במסכות, והבטיח הספקה מלאה של מזון, וסיבסד ייבוא בהול של 20 מיליון ביצים, ובישר על הסתערות המוסדות הפיננסיים המובילים בעולם על הנפקת האג"ח שלנו, וטיפל באבטלה המגיעה לכמיליון נפש, ודיבר אלינו כל ערב, ודיבר עם ידידו הטוב ראש ממשלת הודו נרנדרה מורי, ודיבר עם ידידו פוטין, ושכנע את בני גנץ להצטרף לממשלת חירום, והועיד את מירי רגב לתפקיד השרה לבטחון פנים, והועיד את תפקיד יו"ר הכנסת ליריב לוין, והשאיר את משרד הבריאות בידי יעקב ליצמן. עד לביאת המשיח.