תלבושת אחידה היא רעיון גאוני. היא גורמת להאחדה, לזהות משותפת וליצירת קבוצה ייחודית. מצד שני, היא עשויה לגרום למחיקת זהויות ולבטל את האינדיבידואל וקבוצות מיעוט שרוצות לשמור על עצמן כמובחנות. תלבושת אחידה גם יכולה לחסוך זמן ולא מעט כאב ראש. במקום לאתר בכל יום מחדש סט בגדים מותאם מכף רגל ועד ראש עבור ילדינו לבית הספר, הנה לנו פתרון מן המוכן. תקראו לי עצלנית? יכול להיות, אך לא מדובר בעצלות מהסוג המזיק.

בחודשים האחרונים אני נתקלת בלא מעט עצלנות מהסוג המזיק, בפרסומים תקשורתיים כאלה ואחרים המציגים את קהילת יוצאי אתיופיה באור שלילי. דוגמה מובהקת לכך ראינו כולנו השבוע ב"ידיעות אחרונות", כאשר לכתבה אודות "עולים לא יהודים" הוצמדה תמונה של יהודי אתיופיה, שלא הוזכרו כלל בכתבה. מדובר באירוע מקומם שמצביע על תופעה רחבה ומטרידה שראויה לכל גינוי.

באותו מקרה מדובר נראה שהעורך התעצל לאתר תמונה מתאימה ועשה קיצור דרך שחסך לו זמן עבודה יקר. אותו קיצור דרך או עצלות מחשבתית נשענת על סטריאוטיפים גזעניים ודעות קדומות כלפי יוצאי אתיופיה, ששמתי לי כמטרה לבער, כחלק מעבודת הארגון "עולים ביחד". חלקים רבים מהתקשורת הישראלית לוקים באותה עצלות, אך מה לעשות שהעצלות לא פוגעת בכולם באותה צורה ובמקרים רבים מביאה לתוצאה מזיקה מאוד, במיוחד עבור אוכלוסיות שסובלות מיחס מפלה וגזעני כמו קהילת יוצאי אתיופיה.

לא אחת נתקלתי באמירות מכלילות של כלי התקשורת, הטיות לא רלוונטיות וציון השתייכות לקהילה שאין לכך שום צורך, כמעט תמיד סביב כתבות עם התייחסות שלילית ליוצאי אתיופיה, לרוב בהקשרים של אלימות ופלילים. לא בכל המקרים אפשר לתלות את התוצאה בתופעת העצלות או בטעות כזאת או אחרת של היסח הדעת. למרות הקשיים האובייקטייביים והאתגרים, כלי התקשורת לא יכולים להתחמק מהאחריות שלהם למצב החברתי בישראל בכלל ולזה של יוצאי אתיופיה בפרט. יותר מדי שגיאות וטעויות, בהם נציגי הקהילה הם הקורבן ועולם כמנהגו נוהג. במקרה הטוב נראה התנצלות רפה או פרסום הבהרה כזאת או אחרת.

ארגון "עולים ביחד" שם לו כמטרה לפעול בזירה התקשורתית כדי להוביל שינוי בתפיסות כלפי יוצאי אתיופיה בישראל. עדיין אין מתחרים למדיה - המסורתית והחדשה- ביכולת להגיע למסה גדולה של אנשים וליצור שינוי מדיד בתקופה קצרה יחסית. אנחנו עובדים בצורה שיטתית מול כלי התקשורת כדי ליצור שינוי בסיקור של יוצאי אתיופיה ובייצוגם בתקשורת: בהכשרות מקצועיות ופתיחת דלתות לשוק התקשורת, פעילויות שטח, ערבי חשיפה, סדנאות לסיקור הוגן, דיונים משותפים, החדרת הנרטיב של ביתא ישראל ועוד.

לכן גם הפרסום ב"ידיעות אחרונות" מרגיז כל כך. מדובר בהטעייה בעלת אופי פוגעני שנשענת על סטריאוטיפ שגוי וכואב במיוחד עבור קהילה שלמה, ששמרה על אופייה היהודי ברציפות במשך מאות בשנים.

לכל אלה שמאוכזבים ומתוסכלים וחושבים שגזענות בכלל והטיות בתקשורת הם גזירה משמיים - אני קוראת לא לוותר. מדובר במאבק ממושך לתיקון העוול שנמשך כלפי הקהילה לאורך שנים. רק בפעילות משותפת ושיטתית נוכל לעשות את השינוי.
ואתם בכלי התקשורת, יש אחריות כבדה על כתפיכם. העצלות שלכם במקרה שלנו מייצרת ומעודדת גזענים לקום מרבצם ומאשררת סטריאוטיפים שגויים ופוגעניים.

גנט דסה היא מנכ"לית ארגון "עולים ביחד", שפועל לשינוי תפיסות כלפי יוצאי אתיופיה בישראל