"המבקרים כולם הם כותבים בעלי משקל, אינני מקל ראש בהערותיהם. אני חש רק שחלק מההערות דומות לחץ שננעץ אל מעגל שסומן מראש", כתב אהוד ברק במאמר שפורסם ב"הארץ", והתכוון לכך שחלק מההערות דומות לסימון עיגול סביב חץ שנורה קודם לכן (ולא פגע במטרה).

"הארץ", 5.9.2019, מתוך מאמר של אהוד ברק

"הארץ", 5.9.2019, מתוך מאמר של אהוד ברק