"ידיעות אחרונות", 5.5.19

"ידיעות אחרונות", 5.5.2019

• תודה, יובל דרור