האחידות במערכות התקשורת מובילה להרחקת ציבורים שלמים מהדיון התקשורתי. האם הפתרון טמון בהפעלת לחץ על תקשורת הזרם המרכזי, או שעדיף דווקא להשקיע בפיתוח קולות עצמאיים מחוץ לה?

אורן פרסיקו, כתב "העין השביעית", הנחה את הפאנל במסגרת כנס העיתונות העצמאית הראשון של "העין השביעית", בהשתתפות אמג'ד שביטה ממיזם ACT ועמותת סיכוי, מאיה רומן מהאתר הפמיניסטי "פוליטיקלי קוראת", ונדיה אייזנר מהאתר בשפה הרוסית "רלבנט אינפו".

"הקולות המושתקים פותחים את הפה", פאנל בהנחיית אורן פרסיקו ("העין השביעית"), אמג'ד שביטה (ACT, סיכוי), מאיה רומן ("פוליטיקלי קוראת") ונדיה אייזנר ("רלבנט אינפו"). כנס העיתונות העצמאית הראשון, 30.11.2018

"הקולות המושתקים פותחים את הפה", פאנל בהנחיית אורן פרסיקו ("העין השביעית"), אמג'ד שביטה (ACT, סיכוי), מאיה רומן ("פוליטיקלי קוראת") ונדיה אייזנר ("רלבנט אינפו"). כנס העיתונות העצמאית הראשון, 30.11.2018