לאחרונה העלה ד"ר אבשלום קור סטטוס בפייסבוק ובו בישר כי הנחה את עמיתיו ועמיתותיו בגלי-צה"ל לעשות שימוש רק ב"ראש עיר" ולא ב"ראשת עיר".

אנו פונות אליכם במחאה על הנחיה זו, וקוראות לגלי-צה"ל להימנע מאימוצה. על רקע ההכרה בהשפעה העצומה שיש לשפה על עיצוב תפיסת המציאות ועל הקיבוע המתמשך של פערים תלויי מגדר, קיימת חשיבות רבה בנקיטה במאמצים פעילים כדי לנטרל את הפגיעה של כללי השפה ואוצר המלים הקיים בערכי השוויון בין נשים לגברים. לפיכך, אנו קוראות לגלי-צה"ל לאמץ גישה של שימוש בלשון המקדמת שוויון.

חשוב לציין כי במקרה הנוכחי קל יותר מהרגיל לעשות זאת, שכן האקדמיה ללשון העברית קבעה כי שתי הצורות – ראש וראשה – אפשריות. בעניין זה מסתמכת האקדמיה על מקורות עבריים, היסטוריים ותרבותיים, ומאזכרת התפתחויות לשוניות שאפשרו ציון מגדר של נושאת תפקיד גם במקרים שבהם לא היה קיים בעבר. האקדמיה מאשרת את השימוש במונחים "ראשה" ו"ראשת" לציון תואר, דרגה ותפקיד של נשים בדרגים ניהוליים, לרבות "ראשת העיר".

הצטערנו לשמוע כי ד"ר קור אינו נענה לקריאה – הנדירה יחסית – של האקדמיה לאפשר ללשון להתפתח ולשקף מצב שבו נשים מכהנות בתפקידים ונמצאות בעמדות השפעה שמהן נעדרו בעבר, ואף מנסה להציב חסם כנגדה.

על רקע זה נשמח לשמוע בהקדם על הנחיה המאמצת את החידוש של האקדמיה.

* * *

עדכון, 14.11: בעקבות המכתב התקבלה התשובה הבאה מגלי-צה"ל: "שלומית שלום, תודה על פנייתך. העברתי את מכתבך אל מפקד גלי-צה"ל. ד"ר אבשלום קור אמנם פרסם רשומה בה כתב 'אני שב ומבקש' להשתמש במונח ראש-, ולא ראשת-, וגם הסביר מדוע לדעתו יש להשתמש רק במונח בלשון זכר בעניין זה. עם זאת, למרות בקשתו, השימוש במונח ראש או ראשת נעשה במקביל, בהתאם להעדפת הכתבים והמגישים (וכך נשמע בשידורינו גם לאחר פרסום הרשומה האמורה)".