"הארץ", 12.11.2018

"הארץ", 12.11.2018

אגב, בניגוד לקביעה של כתבת "הארץ" נעה לנדאו, טראמפ גם לא טבע את המושג "אמריקה תחילה". פוליטיקאים אמריקאים עשו שימוש במושג זה כבר לפני כמאה שנה.

• תודה, רון נשיאל