מכתב שנשלח השבוע (16.10) ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט טוען כי מחלקת הסייבר במשרד המשפטים פועלת ללא סמכות חוקית, פוגעת בזכות היסוד של חופש הביטוי ומפלה לטובה את ציבור עובדי המדינה. שולח המכתב, עו"ד שחר בן-מאיר, דורש מהיועץ להורות למחלקת הסייבר לחדול באופן מיידי מחסימת תכנים של אזרחי ישראל באינטרנט ומאיים בעתירה לבג"ץ. בפרקליטות אישרו כי קיבלו את המכתב ומסרו כי ייענה "כמקובל" וכי עבודת המחלקה "מונחית ומפוקחת על-ידי פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה".

בן-מאיר מזכיר כי מחלקת הסייבר הגיעה להסכמות עם התאגידים הבינלאומיים המפעילים את הרשתות החברתיות פייסבוק וטוויטר, את מנוע החיפוש גוגל ואת אתר שיתוף הווידיאו יוטיוב. לפי הסכמות אלו חברות האינטרנט יבצעו "אכיפה וולונטרית" לפי דרישת משרד המשפטים. "בהתאם לאותן הסכמות פונה מחלקת הסייבר אל הרשתות החברתיות בבקשות להסרת תכנים מאותן רשתות, וברוב רובם של המקרים הבקשות נענות בחיוב". בין העילות לפנייה: לשון הרע כלפי עובדי ציבור ופגיעה בפרטיות של עובדי ציבור. מספר הפניות הכללי הגיע בשנה שעברה לכ-12 אלף.

"הסרת תוכן או הסרה של חשבון מהווה פגיעה בחופש הביטוי הן של הבעלים של החשבון ואף של המנויים (הקוראים) של אותו חשבון. משמעות הזכות החוקתית לחופש ביטוי אינה רק הזכות של כל אדם להשמיע כל דעה (במגבלותיה של אותה זכות כמובן), אלא המשמעות שלה מתפרשת גם על הזכות לשמוע דעות", נכתב במכתב, "חסימת תכנים ברשתות החברתיות הינה פעולה שיש בה פגיעה ממשית בחופש הביטוי [...] בוודאי ובוודאי כאשר פעולה זו נעשית ללא מתן 'זכות שימוע' של מי שהתכנים שלו נחסמים [...] וללא קיומו של 'הליך ראוי והוגן'".

פעולת מחלקת הסייבר לא הוסדרה בחוק, והיא נעשית מכוח החלטות מינהליות של הממשלה. לכן, על-פי המכתב, צנזורה על תכנים באינטרנט על-ידי מחלקת הסייבר (על-ידי פנייה לחברות האינטרנט, כאמור) היא "בניגוד מפורש לדיני המשפט המינהלי האוסר חד-משמעית פעולות שיש בהן פגיעה בזכויות יסוד ללא הסמכה מפורשת בחוק", טוען בן-מאיר.

בנוסף, טוען עורך-הדין, פעולת מחלקת הסייבר נגד תכנים שיש בהם לכאורה לשון הרע או פגיעה בפרטיות של עובדי מדינה היא "הפרה בוטה וגסה של עקרון השוויון ומהווה הפליה בין הזכויות המשפטיות, ובעיקר דרך המימוש שלהן, לטובת עובדי המדינה".

בן-מאיר מדגיש בתחילת מכתבו כי הוא אינו מתייחס למערך הסייבר במשרד ראש הממשלה, שכן ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת הצהירה כי הוא "אינו עוסק בשום צורה שהיא בנושא של התכנים המופיעים ברשתות החברתיות". אך "ככל שהצהרה זו אינה נכונה או שיתברר בעתיד כי אינה נכונה עוד יש לראות בפנייה זו כמתייחסת גם אל מערך הסייבר האמור".

"'משוטטים' להם ה'שריפים' של מחלקת הסייבר, נטולי כל מגבלה חוקית. הם גם בגדר החוקר, גם השופט וגם המוציא לפועל. מקבלים תלונות, מחליטים על דעת עצמם, כמובן בלי לשאול את 'הנאשם' דבר"

"נראה כי משרד המשפטים ומחלקת הסייבר שלו סבורים כי עולם הרשתות החברתיות הוא בגדר 'המערב הפרוע'", כותב עוד בן-מאיר, "אם עוולה של לשון הרע או של פגיעה בפרטיות נעשית בעולם הפיזי ה'אמיתי', חלים עליה כללי המשפט האלמנטריים – פנייה לבית-משפט, הוכחת הפגיעה בזכות, ובקשה לפיצוי על נזק על-ידי הכרעה שיפוטית. ואולם, אם עוולות אלו נעשות ברשתות החברתיות, אזי שם 'משוטטים' להם ה'שריפים' של מחלקת הסייבר, נטולי כל מגבלה חוקית. הם גם בגדר החוקר, גם השופט וגם המוציא לפועל. השריפים של מחלקת הסייבר משוטטים בעולם הווירטואלי, מקבלים תלונות, מחליטים על דעת עצמם, כמובן בלי לשאול את 'הנאשם' דבר, כי מדובר בעוולה של לשון הרע נגד איש ציבור, או פגיעה בפרטיות, וישר מוציאים את 'העונש' לפועל בדרך של סתימת הפה הווירטואלי, או אף במקרים קשים יותר של העלמת ה'נאשם' מהעולם הווירטואלי כליל (בדרך של הסרת החשבון)".

לטענת בן-מאיר, מחלקת הסייבר פועלת לחסימה ומחיקה של תכנים ברשתות החברתיות לא רק בחוסר סמכות, אלא גם "ללא כל יכולת בקרה כלשהי [...] הן מבחינת המחוקק והן מבחינת השקיפות כלפי הציבור". לדבריו, מחלקת הסייבר "מתייחסת אל מרחב הרשתות החברתיות כאל עולם 'אקס טריטוריאלי' שאינו כפוף לעקרונות היסוד של השיטה המשפטית בישראל, והיא פועלת כאילו כל זכויות היסוד החוקתיות אינן חלות כלל על מרחב זה. [...] בעולם זה ניתן לקבל 'צו מניעה מתמיד' כנגד לשון הרע, מה שספק אם קיים בעולם המשפט האמיתי. בעולם זה לא שמעו על המושג 'זכות הטיעון'. בעולם זה לעובדי ציבור יש זכויות יתר משפטיות בעלות משמעות עצומה, ונוהג בעולם זה חוסר שוויון בולט בין עובדי ציבור לבין שאר המשוטטים בו".

"הגיע הזמן להחזיר את עולם הרשתות החברתיות אל הטריטוריה המשפטית הנוהגת במדינת ישראל", מסכם בן-מאיר את פנייתו למשרד היועץ המשפטי לממשלה.

מפרקליטות המדינה נמסר: "המכתב התקבל ויענה כמקובל. ככלל, נאמר כי מחלקת הסייבר, ככל מחלקה אחרת בפרקליטות המדינה, מונחית ומפוקחת על-ידי פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. פעילות המחלקה בתחום ההתמודדות עם תכנים בלתי חוקיים מוצגת בדו"חות הפרקליטות בשנתיים האחרונות, הוצגה לוועדות הכנסת השונות במסגרת פיקוחן על הרשות המבצעת והינה במסגרת החוק".

*  *   *

פנייה ליועץ המשפטי לממשלה בדבר אי-חוקיות הפעולה של מחלקת הסייבר במשרד המשפטים

להורדת הקובץ (PDF, 879KB)