כתב "דה-מרקר" ליאור דטל דיווח לפני ימים אחדים על ממצאי ועדת מומחים בינלאומיים שקבעה כי לימודי הכלכלה בישראל על סף הכחדה. בין היתר ציטט דטל מדו"ח הוועדה את המשפטים הבאים:

"דה-מרקר", 25.4.2018

"דה-מרקר", 25.4.2018

אולם מחברי הדו"ח לא כתבו כי התוצרים של חקר הכלכלה תומכים בפיזיקה גרעינית. המשפט המקורי בדו"ח קרא:

Apparently, the travails of economics are not specific. They are shared by many major research fields in Israel – including such areas as nuclear physics that are presumably crucial for national security

כלומר, הקשיים ולא התוצרים של לימודי הכלכלה בישראל משותפים לתחומי מחקר אחרים במדינה, כולל למשל פיזיקה גרעינית.

• תודה, אסף צימרינג