בנימין נתניהו אמר כי ההפגנות ליד בית היועץ המשפטי לממשלה ממומנות על-ידי הקרן החדשה לישראל לאחר ששמע על כך "מגורמים שאינם משירות המדינה", כך נמסר לפני ימים אחדים לעו"ד שחר בן-מאיר במענה לבקשה שהגיש לפי חוק חופש המידע. בעקבות תשובה זו מבקש כעת עו"ד בן-מאיר לחייב את נתניהו לספק תצהיר שבו יפרט מיהם הגורמים הללו שאינם משירות המדינה, ולאפשר לו לחקור את נתניהו על תצהירו (גילוי נאות: עמותת "העין השביעית" זוכה לתמיכה כספית מהקרן החדשה לישראל).

בחודש יולי האחרון העניק ראש הממשלה בנימין נתניהו ראיון לערוץ 20 ובמהלכו התייחס בין היתר להפגנות שמתקיימות בסמוך לבית היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, במטרה לדרבנו לחקור גילויי שחיתות לכאורה מצדו של ראש הממשלה. בדבריו הזכיר נתניהו "הפגנה שממומנת על-ידי חבריהם בקרן החדשה לישראל". בעקבות דברים אלו פנה עו"ד בן-מאיר למשרד ראש הממשלה בבקשה לקבל את המידע הנמצא במשרד לגבי מימון ההפגנות. אחרי כמה חודשים שבהם לא נענה הגיש עו"ד בן-מאיר עתירה לבית-המשפט.

בשבוע שעבר, כתשעה חודשים לאחר הגשת בקשת חופש המידע המקורית, נשלחה לעו"ד בן-מאיר תשובה מאת דניאלה קבוטניקוף, רכזת לשכת מנכ"ל ראש הממשלה, שכתבה כך: "על-פי הנמסר לי, ראש הממשלה קיבל את המידע מגורמים שאינם משירות המדינה, ומסיבה זאת אין בידי משרד ראש הממשלה מידע, כהגדרתו בחוק, בנוגע לתוכן פנייתך". על סמך תשובה זו הגישה היום (22.4) עו"ד אחוה ברמן מפרקליטות מחוז ירושלים בקשה כי בית-המשפט ימחק את העתירה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשים את הקרן החדשה כי היא מממנת הפגנות נגדו, בראיון לערוץ 20 (צילום מסך)

ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשים את הקרן החדשה כי היא מממנת הפגנות נגדו, בראיון לערוץ 20 (צילום מסך)

עו"ד בן-מאיר סבור אחרת. בבקשה שהגיש מביע עורך-הדין פקפוק באמיתות התשובה שקיבל ממשרד ראש הממשלה. לטענתו, לא סביר שראש ממשלה שרואה בקרן החדשה גורם מרכזי בקמפיין מאורגן שמסכן את בטחון המדינה יסתמך לשם גילוי מקורות המימון שלה על מידע מאת אנשים פרטיים בלבד.

עו"ד בן-מאיר מוסיף כי גם אם התשובה שקיבל ממשרד ראש הממשלה היא אמת לאמיתה, הרי שישנן שתי אפשרויות. "האחת שראש הממשלה שומע מגורמים שאינם בשירות המדינה שמועות בלתי מבוססות (או שקרים פשוטים) ביחס לקרן החדשה, ומפיץ אותם, כנהוג בימינו אנו, בעולם 'הרשתות החברתיות'". לדבריו, במקרה כזה ישנה חשיבות ציבורית לדעת מיהם הגורמים הללו.

"אפשרות שנייה", מוסיף עו"ד בן-מאיר, "היא כי ראש הממשלה מפעיל באופן פרטי ויזום על-ידו, מחוץ לשירות המדינה, גורמי חקירה (למשל חוקרים פרטיים) לשם בילוש ואיתור הפעולות של הקרן החדשה". לדבריו, גם במקרה כזה ישנה חשיבות ציבורית לחשיפת איסוף המידע על הקרן החדשה בידי ראש הממשלה נתניהו.

בנוסף טוען עו"ד בן-מאיר כי ממילא, גם אם המידע שנמסר לראש הממשלה אכן הגיע מגורמים שאינם משירות המדינה, אזי "מאותו רגע שהועבר המידע, הרי הוא הפך להיות מידע הנמצא ברשות ראש הממשלה, ומשכך חל עליו חוק חופש המידע".

לפיכך דורש עו"ד בן-מאיר מבית-המשפט לקבל את בקשתו ולחייב את נתניהו למסור תצהיר שיאמת את הנטען במכתב התשובה שקיבל, להבהיר מי מסר לו את המידע ולהתייצב לחקירה על תצהיר זה.

43845-01-18

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 1.58MB)

להורדת הקובץ (PDF, 1.28MB)