באתר "וואלה" פרסמו את תצלומו של בעל השליטה באתר, איש העסקים שאול אלוביץ', בכותרת הראשית של דף הבית. זו הפעם הראשונה שבה מופיע תצלומו של אלוביץ' בכותרת הראשית של האתר מאז החל להסתבך בפלילים.

"וואלה", 20.2.2018

עד אתמול נמנעו באתר "וואלה" מלפרסם את תצלומו של אלוביץ' בראש דף הבית של בכל פעם שדיווחו על התפתחויות בפרשות בזק השונות, וזאת בשונה משאר אתרי החדשות המרכזיים בישראל. תחת זאת העדיפו לפרסם תצלומים של בניין בזק. כשבכל זאת פירסמו תצלום של אלוביץ' עצמו, הוא לא העפיל לכותרת הראשית.

"אנחנו עושים את עבודתנו בעצמאות עיתונאית מלאה ומוחלטת", הצהירו אתמול באתר, "אין לחצים שמופעלים מלמעלה, אין תכתיבים ואין התערבות בשיקולים העיתונאיים שלנו".

במהלך הלילה, בשעה חצות, עם פקיעת צו איסור הפרסום, הופיעו פניו של אלוביץ' לצד פניהם של ניר חפץ ושלמה פילבר בראש עמוד הבית של "וואלה". הכותרת הראשית בישרה כי השלושה עצורים. יש לקוות שהפעם ישמרו את התיקייה עם תצלומי אלוביץ' במקום בולט, כדי שלא תלך שוב לאיבוד בדיוק ברגע שבו יצטרכו לשלוף ממנה תצלום של בעל השליטה.