אתר "וואלה", הנשלט בידי איש העסקים שאול אלוביץ' ובני משפחתו, לא דיווח כלל על ההתפתחויות האחרונות בחקירה המתנהלת נגד אלוביץ'. אתמול (22.8) הותר לפרסם כי אורנה אלוביץ', כלתו של בעל השליטה, נחקרה במסגרת הפרשה הנוגעת לעסקת בעלי העניין שנחתמה בין בזק ל-yes. בכל האתרים המרכזיים דווח על כך, לעתים בהבלטה. באתר "וואלה" לא עלתה עד לרגע זה ידיעה בנושא.

זו אינה הפעם הראשונה שבאתר "וואלה" מצניעים את חקירת הפרשה שבמרכזה עומד בעל השליטה, אולם הפעם מסתמנת החרפה. כשרשות ניירות ערך פשטה על משרדי בזק ועיכבה את אלוביץ' לחקירה, באתר "וואלה" נמנעו מלדווח על כך בפירוט, נמנעו מלצרף תצלום של בעל השליטה לידיעה (במקום זאת הוצג תצלום של בניין בזק) והחביאו את ההפנייה לדיווח בעומק עמוד הבית.

בהמשך, כשפורסם כי אלוביץ' הורחק ממשרדי בזק למשך חודש, הצמידו ב"וואלה" תצלום של בעל השליטה לידיעה קצרה בעניין, אולם דחקו אותה אל תחתית עמוד הבית. כשאלוביץ' נשלח למעצר בית פרסמו על כך ב"וואלה" ידיעה קצרה שתפסה את הכותרת הראשית באתר, אולם תצלומו של בעל השליטה שוב נעדר.

הפעם עשו לעצמם עורכי "וואלה" חיים קלים במיוחד. לא תצלום של אלוביץ' ובני משפחתו ולא תצלום של בניין בזק. לא כותרת ראשית ולא הפניה בתחתית עמוד הבית. תחת זאת, שתיקה גמורה. קוראי אתרי חדשות אחרים יודעים על מעצר כלתו של שאול אלוביץ', אבל ב"וואלה" כנראה חושבים שאם הם לא ידווחו על כך, ייווצר הרושם שהחקירה מעולם לא התרחשה.

"דה-מרקר", 22.8.2017

"דה-מרקר", 22.8.2017

"גלובס", 22.8.2017

"כלכליסט", 22.8.2017

"נענע10", 22.8.2017

ynet, 22.8.2017

ynet, 22.8.2017

"ישראל היום", 23.8.2017