עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה ויו"ר עמותת "העין השביעית", מבקש מבית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות להשעות את "ישראל היום" מהמועצה.

הדרישה הועלתה במהלך דיון שנערך בערעור שהגיש עו"ד מן בשם עמותת הצלחה, כנגד החלטת הערכאה הראשונה של בית-הדין לאתיקה של המועצה בעניין פרסום סקרים ליהודים בלבד. עוד דורש עו"ד מן מערכאת הערעור של המועצה לבטל את הסייג שנכלל בהחלטה של הערכאה הראשונה, שהעניק לכלי התקשורת פתח נרחב להמשיך בפרסום סקרים מפלים.

בחודש דצמבר האחרון הרשיע בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות שורה של כלי תקשורת שפרסמו סקרי דעת קהל מפלים. "עובדה כי עמדתו של ציבור שלם מודרת דרך קבע ממרחב השיח הציבורי והעיתונאי – הופכת את ההדרה לקשה, בלתי נסבלת ומחייבת התערבות", כתב הרכב בית-הדין בראשות עו"ד יגאל בורוכובסקי, שותף במשרד יעקב סלומון ליפשיץ, יחד עם דורית שריד ועליזה ז'זק.

עם זאת, בית-הדין קבע סייג שלפיו "כל עוד קיימת הצדקה עניינית לפרסום סקר הכולל את דעתם של היהודים בלבד – אין למנוע את העיתון מפרסומו", ופירש סייג זה פירוש נרחב. לפי בית-הדין, לדוגמה, אין כל פסול בעריכת סקר דעת קהל לגבי עתיד השטחים הכבושים או חנינה לחייל אלאור אזריה בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד, שכן "עמדתו של רוב הציבור הערבי בהקשר זה ידועה".

בגין קביעה זו הגיש עו"ד מן ערעור. בשבוע שעבר נערך דיון בפני ערכאת הערעור של בית-הדין לאתיקה, בהרכב בראשות עו"ד יונתן רז כשלצדו יונת פרילינג, אריה המר, יוסף קיסטר ומעוזיה סגל. הדיון נערך במעמד צד אחד. כלי התקשורת שהורשעו בהפרת התקנון לא טרחו לשגר נציג מטעמם ("ידיעות אחרונות" שלח תגובה קצרצרה בכתב). אחרי הערת פתיחה מפי עו"ד רז, שלפיה הערעור של עו"ד מן נכתב בחופזה ובלי כל סיבה טובה, והבהרה כי בניגוד לדיונים קודמים בבתי-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בדיון הנוכחי אסור יהיה לא רק להקליט אלא גם לצלם, ניתנה רשות הדיבור למערער.

עו"ד מן הסביר כי הגיש את ערעורו בשל ההבחנה שביצע בית-הדין בין סקרים שנוגעים לתחום הפוליטי-מדיני, שבהם לא נדרשים כלי התקשורת לסקור גם את האוכלוסייה הערבית, לבין סקרים מהתחום הצרכני. לדבריו, הבחנה זו "מלאכותית ולא ראויה".

קביעת הערכאה הראשונה של בית-הדין, טען עו"ד מן, "יוצרת הנחת מוצא לגבי עמדותיהן של הקבוצות שמודרות מהסקר, והרי בדיוק לשם הדבר הזה עושים סקר". בנוסף טען עו"ד מן כי אפשר בהחלט להציג לציבור הרחב פילוח המבדיל בין עמדות הציבור היהודי בסוגיה מסוימת לבין עמדות הציבור הערבי, אך אין משמעות הדבר כי ניתן להימנע כליל מעריכת סקר בקרב ציבור כזה או אחר, כל עוד הסוגיה הנסקרת רלבנטית אליו. עו"ד מן הזהיר מפני מצב שבו, אם ההכרעה של בית-הדין תישאר על כנה, ייווצרו "גטאות שבהם ההדרה היא מותרת".

בנוסף ביקש עו"ד מן מערכאת הערעור להחמיר את הסנקציה שהוטלה על "ישראל היום". העיתון, שהפר פעם אחר פעם את הסעיפים שאוסרים עריכת סקרים מפלים, נדרש לפרסם את החלטת בית-הדין שבה הורשע. לא רק שלא פרסם אותה, אלא שבמקביל המשיך לערוך סקרי דעת קהל ליהודים בלבד ואף לפרסם את ממצאיהם באופן מטעה, כאילו הם משקפים את עמדת הציבור הישראלי כולו. ימים בודדים לפני הדיון בערעור הוקדשה כותרת מרכזית בעמוד השער לדיווח מטעה שכזה על סקר מפלה.

שער "ישראל היום", 31.1.2018

עו"ד מן הזכיר כי לפי הנוהל שמכוחו פועלים בתי-הדין של מועצת העיתונות, בית-הדין רשאי, כעונש על הפרת תקנון האתיקה, להשעות כלי תקשורת מהמועצה לתקופה קצובה. עו"ד מן הזכיר כי "ישראל היום" מתהדר יום-יום בכפולה הפותחת שלו בעצם חברותו במועצת העיתונות וטען כי לא ייתכן שהעיתון ינפנף מצד אחד בחברותו במועצה ומצד שני יתעלם מהכרעות בתי-הדין לאתיקה של המועצה באופן כה בוטה.

עו"ד מן קרא לערכאת הערעור להשעות את "ישראל היום" מהמועצה לתקופה של חודש, והוסיף: "גם אם ישעו את העיתון ליום אחד מהמועצה יש לזה משמעות, גם אם סימבולית". לדבריו, אולי כך "'ישראל היום' יבין שחברות במועצת העיתונות אינה מתנה או פריבלגיה אלא נושאת בחובה שהוא צריך לציית לדברים האלה, קלה כחמורה [...] ויכול להיות שזה יוביל גם להפסקת הנוהג הנפסד הזה של פרסום סקרים שמנוגדים באופן מפורש לקביעותיו של בית-הדין קמא".

עוד הדגיש עו"ד מן כי הפרסומים האחרונים של "ישראל היום" מפרים לא רק את סעיף 14, שאוסר הפליה, אלא גם את הסעיפים שאוסרים הטעיה בפרסום, "סעיפים שהם ביסוד התקנון" כהגדרתו.

לאחר סיום הצגת טענות הערעור המרכזיות הגיע שלב השאלות של חברי בית-הדין. היו"ר, עו"ד רז, תהה מה מבטיח כי סקרי דעת הקהל שנערכים בקרב יהודים בלבד נערכים כראוי, בקרב אוכלוסיות יהודיות שונות כמו עדת יוצאי אתיופיה או תושבי הפריפריה. בנוסף שאל את עו"ד מן מדוע לא התייחס לדוגמאות מערוצים דיגיטליים, והתריע מפני התערבות של מועצת העיתונות בתוכן הפרסומים בכלי התקשורת. בהמשך שאל יו"ר ההרכב אם לעו"ד מן יש נתונים סטטיסטיים על היקפי התופעה של סקרים מפלים המפורסמים באופן מטעה.

יונת פרילינג תהתה האם לא ניתן די קרדיט לקורא, שיידע להבין כראוי את תמונת המציאות גם על-פי סקר מפלה שמפורסם באופן מטעה. מעוזיה סגל העלה את האפשרות כי בעיתונות הערבית מבצעים סקרים המפלים לרעה יהודים.

הכרעה בערעור אמורה להינתן בתוך זמן קצר.