גם הבוקר, כבכל בוקר, מתנוסס בכפולה הפותחת של "ישראל היום" סמלה של מועצת העיתונות בישראל. העיתון הנפוץ במדינה היה הראשון מבין כלי התקשורת החברים במועצה ליישם את החלטת המועצה כי החברים בה יציינו בפומבי את חברותם. "ישראל היום" אף מיקם את סמל מועצת העיתונות במקום מכובד במיוחד, בצמוד לרשימת חמשת העקרונות המלווה את העיתון מגליונו הראשון.

ובכל זאת, למרות ההתהדרות בחברות במועצת העיתונות, "ישראל היום" מפר באופן סדרתי את תקנון האתיקה של המועצה. שבועיים חלפו מאז קבע בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות כי פרסום סקרי דעת קהל ליהודים בלבד מנוגד לתקנון האתיקה של המועצה. בהחלטתו העקרונית הורה בית-הדין לששת כלי התקשורת שפרסמו סקרי דעת קהל מפלים והורשעו בהפרת התקנון לפרסם הודעה בדבר ההחלטה, אך נכון לעכשיו אף אחד מהם לא נענה להוראה.

מערכת "ישראל היום" לא רק נמנעה מלפרסם את דבר ההרשעה, היא גם המשיכה לערוך סקרי דעת קהל מפלים ולדווח עליהם באופן מטעה. אתמול (20.12) התנוססה במדור הכלכלה של העיתון הכותרת "מחצית מהציבור מתנגדים לשביתת ההזדהות עם טבע". עורך המדור, ערן בר-טל, דיווח על ממצאי סקר דעת קהל שנערך על-ידי "התנועה הליברלית החדשה" עבור "ישראל היום", ובסיום הידיעה ציין כי "הסקר נערך בימים האחרונים באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה בקרב 500 משיבים בגירים מהמגזר היהודי".

ב"ישראל היום" התעלמו מהעובדה כי לא רק בני "המגזר היהודי" עובדים במקומות עבודה ששבתו ביום ראשון האחרון, ולא רק הם נזקקו ביום ראשון האחרון לשירותיהם של מקומות עבודה ששבתו. לא רק ליהודים יש דעה על השביתה וזכות להביעה. במקום לערוך סקר דעת קהל בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל, ב"ישראל היום" ביטלו גם הפעם את קיומם של קרוב לחמישית מאזרחי המדינה ופרסמו סקר אפרטהייד, כלומר סקר דעת קהל הבוחן סוגיה שנוגעת לכלל הציבור אך נערך בקרב יהודים בלבד.

בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות קבע בהחלטתו באופן מפורש: "העובדה כי עמדתו של ציבור שלם מודרת דרך קבע ממרחב השיח הציבורי והעיתונאי – הופכת את ההדרה לקשה, בלתי נסבלת ומחייבת התערבות [...] קיימת הסכמה ערכית רחבה שעלינו לשאוף לחברה המכבדת את זכויות המיעוטים, כי דעתם של המיעוטים חשובה וכי יש להם תפקיד חשוב בבניין המדינה והחברה".

אמנם, בית-הדין סייג ונתן היתר לערוך ולפרסם סקרים ליהודים בלבד כאשר "קיימת הצדקה עניינית" לכך (מונח שהוגדר באופן מרחיב, ואשר על כן הוגש ערעור נגד ההחלטה), אך דומה כי המקרה של סקר דעת הקהל על התמיכה בשביתת ההזדהות עם עובדי טבע אינו נכלל אף בסייג שקבעה המועצה.

"ישראל היום", 20.12.2017

אם לא די בכך, במדור הכלכלי של "ישראל היום" ביצעו עבירה אתית נוספת ודיווחו על ממצאי הסקר המפלה באופן מטעה. לפי הסקר, לא "מחצית מהציבור" מתנגדת לשביתה, כפי שנכתב בכותרת, אלא "מחצית מהציבור היהודי". לא "רק רבע מהציבור תמך", כפי שנכתב בכותרת המשנה, אלא "רבע מהציבור היהודי תמך". וכך גם לאורך כל הידיעה מאת בר-טל, המתייחסת פעם אחר פעם לממצאי הסקר כאילו הם מייצגים את עמדת הציבור כולו, ולא רק את עמדת הציבור היהודי בישראל.

"הצגתה בכותרת של עמדת 'הישראלים', 'תושבי ישראל' או ה'ציבור', כאשר הלכה למעשה מדובר בעמדת מדגם ה'יהודים' – פשוט מטעה", קבע בית-הדין לאתיקה, שעסק בתלונה על מקרים דומים. "לא היה כל קושי לומר במפורש בכותרת כי מדובר בעמדת ה'יהודים'. לא היה כל צורך להאריך את הכותרת על מנת לדייק. מכאן, שהרושם המטעה העולה מן הכותרת – אין מקורו בניסיון לתמצת את העיקר".

בתגובה לפניית "העין השביעית" בעניין הדרת הערבים מהסקר מסר בר-טל כי "הסקר בוצע בתנועה הליברלית החדשה באמצעות סקרי האומניבוס של גיאוקרטוגרפיה. חברת המחקר בודקת מדגם נתון של דעות בציבור היהודי, שהוא גם רוב רובו של ציבור קוראינו. הייתי שמח לקבל גם תוצאות סקר כזה בחברה הערבית בישראל, אך לדעתי הממוצע של התוצאות במקרה זה פחות מעניין מהתוצאות המגזריות".

במענה לשאלה על הטעיית הציבור בידיעה מסר: "לעניין ההטעיה, כביכול, יש הבהרה כמקובל של המדגם ולכן הטענה הזו לא ברורה".