"אולפן שישי", 20.1.2018

"אולפן שישי", 20.1.2018

• תודה, אחמד טיבי