בבית-המשפט התקבלה שלשום התנגדות נוספת להצעה להעביר לעיתונאי בן כספית מידע חלקי ומצומצם על עבודתה של שרה נתניהו בעיריית ירושלים. הפעם היתה זו העירייה עצמה שהתנגדה להצעת בית-המשפט, בטענה כי המידע יפגע בפרטיותה של רעיית ראש הממשלה.

כספית עתר בתחילת השנה בבקשה לחייב את עיריית ירושלים להעביר לידיו מידע על עבודתה של נתניהו כפסיכולוגית חינוכית. בין היתר ביקש כספית מידע על מועד תחילת העסקתה של נתניהו, על תחומי אחריותה, על מסגרת שעות עבודתה, וכן פירוט של שעות הנוכחות שלה בשנתיים האחרונות. העתירה, שהוגשה על-ידי עו"ד אלעד מן (יו"ר עמותת "העין השביעית"), באה לעולם לאחר שהעירייה והממונה על חופש המידע בה סירבו להעביר לכספית את שביקש לפי חוק חופש המידע.

נתניהו התנגדה לעתירה בטענה כי בינה לבין כספית שוררת "יריבות קשה", הכוללת בין היתר הליך משפטי נפרד שבו היא תובעת אותו בגין הוצאת דיבה בפרסום מלפני שבע שנים. העתירה הנוכחית, כך נטען, לא נועדה לאפשר לכספית לדווח על דבר מה בעל עניין ציבורי, כפי שטען, אלא לשמש אמצעי עבורו להמשך פגיעה בנתניהו ובשמה הטוב.

בן כספית (צילום מסך)

בן כספית (צילום מסך)

בדיון שנערך לפני שבועות אחדים בפני השופט ארנון דראל בבית-המשפט המחוזי בירושלים הציע השופט לצדדים לשקול את האפשרות כי רק חלק מהמידע שכספית דרש בעתירתו יימסר לידיו. לפי הצעת השופט, העירייה תעביר לכספית מידע על מועד תחילת העסקתה של נתניהו כפסיכולוגית חינוכית בעירייה, על פרקי הזמן שבהם לא הועסקה בעירייה למשך שלושה חודשים ויותר, על תחומי האחריות שלה בעבודתה בעירייה (ללא פירוט המקומות שבהם היא עובדת) ועל ההיקף הכולל של שעות העבודה שלה בחודש – ללא פירוט השעות, אלא רק סכום כולל של שעות חודשיות, וזאת לתקופה של שנה טרם הגשת הבקשה.

רעיית ראש הממשלה הבהירה לפני כשבועיים כי היא מתנגדת להצעת בית-המשפט. "בכל הכבוד להצעת בית-המשפט הנכבד", הודיעה נתניהו באמצעות עו"ד כהן, "ולאחר שנשקלה, מתכבדת המשיבה 3 [שרה נתניהו] להודיע כי היא מתנגדת להצעה, ולו מן הטעם כי כל מטרת העתירה היא המשך רדיפתה האישית של המשיבה 3 על-ידי העותר [כספית]".

שלשום הצטרפה להתנגדות גם העירייה. באמצעות עו"ד אשר עמרם הבהירה עיריית ירושלים כי לטעמה, העברת המידע תביא לפגיעה בפרטיותה של נתניהו. עם זאת, העירייה הבחינה בין פרטי מידע שונים שהציע השופט להעביר לידי כספית. לפי העירייה, הפגיעה בפרטיותה של נתניהו תהיה קטנה יחסית אם יועבר מידע רק על מועד תחילת העסקתה, פרקי זמן שבהם לא הועסקה למשך שלושה חודשים או יותר ותחומי האחריות שלה במסגרת עבודתה.

ואולם, נטען מטעם העירייה, הפגיעה תתעצם אם יקבל כספית מידע על שעות העבודה החודשיות של נתניהו, גם אם מדובר במספר כולל ללא פירוט השעות. בעירייה הבהירו כי אין באפשרותם להסכים להעברת המידע המוצע כמכלול, והציעו לבית-המשפט לעיין במידע המדובר, "ולאחר שייחשף למידע, יוכל לקבל החלטה מושכלת ולהבין את הרציונל שעומד מאחורי תגובת המשיבים 1 ו-2 [עיריית ירושלים והממונה על חופש המידע בעירייה]".

43334-02-17

*   *   *