שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה, הודיעה היום (30.7.2017) כי היא דוחה את הצעת בית-המשפט שלפיה עיריית ירושלים תעביר לידי העיתונאי בן כספית מידע חלקי על העסקתה של נתניהו כפסיכולוגית ילדים על-ידי העירייה. הודעת הדחייה, שהוגשה לידי בית-המשפט על-ידי בא-כוחה של נתניהו, עורך-הדין ד"ר יוסי כהן, נומקה בטענה כי ממילא מטרתו של כספית היא "רדיפתה האישית" של נתניהו.

בתחילת השנה עתר כספית לבית-המשפט בבקשה שיחייב את עיריית ירושלים להעביר לידיו מידע על עבודתה של רעיית ראש הממשלה. בין היתר ביקש כספית לקבל מידע על מועד תחילת העסקתה של נתניהו בעירייה, על תחומי אחריותה, על מסגרת שעות עבודתה, וכן לקבל פירוט של שעות הנוכחות שלה בשנתיים האחרונות. העתירה, שהוגשה על-ידי עו"ד אלעד מן (יו"ר עמותת "העין השביעית"), באה לעולם לאחר שהעירייה והממונה על חופש המידע בה סירבו להעביר לכספית את שביקש באמצעות בקשת חופש מידע.

נתניהו התנגדה לעתירה בטענה כי בינה לבין כספית שוררת "יריבות קשה", הכוללת בין היתר הליך משפטי נפרד שבו היא תובעת אותו בגין הוצאת דיבה בפרסום מלפני שבע שנים. העתירה הנוכחית כך, נטען, לא נועדה לאפשר לכספית לדווח על דבר מה בעל עניין ציבורי, כפי שטען, אלא לשמש אמצעי עבורו להמשך פגיעה בנתניהו ובשמה הטוב.

לפני כחודש נערך דיון בפני השופט ארנון דראל בבית-המשפט המחוזי בירושלים, ובסיומו הוצע לצדדים לשקול את האפשרות כי רק חלק מהמידע שכספית דרש בעתירתו יימסר לידיו. השופט דראל הציע כי נתניהו והעירייה יסכימו שכספית יקבל מידע על מועד תחילת העסקתה של נתניהו כפסיכולוגית ילדים בעירייה, על פרקי הזמן שבהם לא הועסקה בעירייה למשך שלושה חודשים ויותר, על תחומי האחריות שלה בעבודתה בעירייה, ללא פירוט המקומות שבהם היא עובדת, ועל המספר הכולל של שעות העבודה שלה בחודש, ללא פירוט השעות אלא רק סכום כולל של שעות בכל חודש, וזאת לתקופה של שנה טרם הגשת הבקשה.

"בכל הכבוד להצעת בית-המשפט הנכבד", הודיעה היום נתניהו באמצעות עו"ד כהן, "ולאחר שנשקלה, מתכבדת המשיבה 3 [שרה נתניהו] להודיע כי היא מתנגדת להצעה, ולו מן הטעם כי כל מטרת העתירה היא המשך רדיפתה האישית של המשיבה 3 על-ידי העותר [כספית]".

כיוון שכך, נראה כי לא תהיה לשופט דראל ברירה אלא להכריע בעתירה, ולהחליט האם יש לחייב את עיריית ירושלים לקבל את בקשת חופש המידע שהגיש כספית ולהעביר לידיו את המידע שביקש.

43334-02-17