מפקד גלי-צה"ל ירון דקל הסתיר לפחות שלוש פגישות שקיים עם שר האוצר משה כחלון במהלך שנת 2016. דבר ההסתרה התגלה מהשוואה בין יומני הלשכה של דקל ושל כחלון, שנחשפו שניהם בעקבות בקשת חופש מידע של עמותת הצלחה.

לאחרונה כתבתי כאן על כמה דברים העולים מיומנו של מפקד גלי-צה"ל היוצא, בין השאר העובדה כי אירח בממוצע אחת לחודש פוליטיקאי בכיר בתחנה. עיון ביומנו של שר האוצר, שנחשף כעת, מעלה כי מצוינות בו שלוש פגישות של כחלון עם דקל. בתאריכים 1.3, 16.6 ו-13.12, שבהם מסומנות הפגישות ביומנו של שר האוצר, לא מופיעות פגישות כאלו ביומנו של מפקד גלי-צה"ל.

מתוך המכתב המקדים של גלי-צה"ל ליומן לשכת מפקד התחנה, סיבה מס' 3 להשחרת מידע ביומן

מתוך המכתב המקדים של גלי-צה"ל ליומן לשכת מפקד התחנה, סיבה מס' 3 להשחרת מידע ביומן

עם זאת, בתאריכים האמורים מופיעות ביומן הלשכה של דקל פגישות מושחרות ועליהן הסימון 3, המסמל השחרה מטעמים של חסיון מקורות עיתונאיים. במלים אחרות, בגלי-צה"ל החליטו להסתיר את הפגישות של מפקד התחנה עם שר האוצר בנימוק שהשני הוא מקור עיתונאי של הראשון.

מי שכנראה לא היה מודע לכך שהוא "מקור עיתונאי" הוא כחלון עצמו, שלמרות שהשמיט והשחיר פגישות רבות מיומן לשכתו, לא מצא לנכון להסתיר את מפגשיו עם העיתונאי מגלי-צה"ל.

*   *   *

יומן הלשכה, שר האוצר משה כחלון, 2016

להורדת הקובץ (PDF, 2.06MB)