ההודעה לעיתונות שבישרה על זוכי פרס סוקולוב כללה טעות כתיב. בנימוקי הוועדה למתן הפרס לעיתונאי רונן ברגמן נכתב כי חשף בעבר את "שערוריית החיסולים המסוכנים נגד אבעבועות שחורות". במקום "חיסולים" צריך היה כמובן להופיע "חיסונים", והיה מי ששם לב לכך ותיקן. באתר ynet ובאתר "הארץ" הופיע הנוסח הנכון. באתרים רבים אחרים העתיקו והדביקו את ההודעה לעיתונות כלשונה ממש.

• תודה, דוד שי.