עו"ד ברק כהן הורשע היום (11.6) בהעלבת עובד ציבור, בין היתר בגין פרסום השיר "רכז מידע". המדינה כבר הודיעה כי תדרוש לשלוח את עו"ד כהן למאסר. מדינת ישראל, באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב, העמידה את עו"ד כהן לדין בעקבות תלונה של השוטר אלון חמדני, שעבד כרכז מודיעין ופעל בין היתר מול אוהדי בית"ר ירושלים. לפי כתב האישום, עו"ד כהן פרסם פעם אחר פעם טקסטים משמיצים נגד חמדני בחשבון הפייסבוק שלו, והזהיר אזרחים בכלל ואת אוהדי בית"ר ירושלים בפרט מפני קיום כל קשר עמו.

בין היתר כינה עו"ד כהן את חמדני "השוטר שעובד כמלשן" ו"חולדה המכרסמת בחול", וכתב עליו כך: "השוטר אלון חמדני הוא אדם מסוכן, וזאת נוכח יכולתו להמציא דברים שלא היו ולא נבראו"; "בפועל הוא עבריין. אבל לא עבריין ברמה. סתם עבריין בדרג של סמרטוטים. עבריין ברמת בית-שימוש"; "הוא הרבה פחות מיתוש מזמזם. הוא סתם עבריין במדים".

בשלהי שנת 2013 העלה עו"ד כהן לפייסבוק שיר שאלה מילותיו (בהמשך העלה מחדש את השיר עם שינויים קלים במלים), המצוטטות במלואן בכתב האישום ובהכרעת הדין:

נחש ירוק עיניים מסתובב ברחובות, אוסף ומתנכל אוכל, את הבריות, חמדני שוטר זוטר, רכז מידע למען המשטר, חמדני שוטר זוטר, רכז מידע למען המשטר. בלי מדים ובלי חוקים ובלי שום אלוהים, מכה ללא רחם בכל הילדים. כי חמדני שוטר זוטר, רכז מידע למען המשטר, חמדני שוטר זוטר, רכז מידע למען המשטר. חמדני רק שכח בקורס למלשינים, הצדק לא יברח, לא יסתיר פנים, חמדני שוטר זוטר, רכז מידע למען המשטר, חמדני שוטר זוטר, רכז מידע למען המשטר".

חמדני, שמאז גם הגיש קובלנה פלילית אישית נגד עו"ד כהן ונגד כמה עיתונאים, תיאר בפני בית-המשפט כיצד פרסומיו של כהן פגעו בעבודתו כרכז מודיעין, ואף הובילו לאיומים עליו.

"התרשמתי מכנות ואמיתות עדותו של המתלונן, מדם לבו, ביחס לפגיעה, לעלבון והביזוי הרב אותם חש והשפעת התנהלותו של הנאשם המפורטת בכתב האישום עליו באופן אישי, ובכלל זאת במסגרת מילוי תפקידו ובנוגע לו לצד הפגיעה בבני משפחתו", מציינת השופטת דנה אמיר בהכרעת הדין.

עו"ד כהן טען להגנתו כי השיר לא מתייחס אישית לחמדני, אף כי דמותו ומעשיו שימשו לו "השראה פואטית". עוד טען כי הציטוטים מהפוסטים שנכללו בכתב האישום הם חלקיים או שהוצאו מהקשרם. לדברי עו"ד כהן, ובניגוד לטענות חמדני, הפרסומים שלו בפייסבוק לא גרמו כל פגיעה בעבודת השוטר ולא העליבו אותו.

בעדותו הוסיף וטען עו"ד כהן כי החשיפה לפרסומיו היתה מוגבלת וכי בשלב מסוים היה זה השוטר חמדני שפגע בפעילות שלו כיועץ לאוהדי קבוצת בית"ר ירושלים. עו"ד כהן לא חזר בו מדבריו ולא הביע כל חרטה, אלא טען כי לאור הזכות לחופש הביטוי לא היה מקום להאשימו ובוודאי שאין מקום להרשיעו בהעלבת עובד ציבור, שכן פרסומיו הם בגדר ביקורת לגיטימית על מעשי השוטר.

אשר לטענות בדבר השיר שפרסם העיד עו"ד כהן כי "זה הזוי שאני עומד פה בפורום פלילי ועוסק במתן הסברים ליצירה אמנותית, לשיר". לדברי עו"ד כהן, השיר כלל לא עסק ישירות בשוטר חמדני אלא ש"השם חמדני זה שם שמתאים לתחושה שלי, במקרה זה השם שלו".

השופטת אמיר דחתה את טענותיו של עו"ד כהן וקבעה כי במעשיו יש "כדי לפגוע פגיעה קשה בליבת כבודו של המתלונן ובקשר ובנוגע לתפקידו כשוטר המשמש כרכז מודיעין". לפי הכרעת הדין, קיימת "באופן ברור" ודאות קרובה לפגיעה בתפקידו של השוטר, בוודאי כשמתייחסים לכלל הפרסומים גם יחד כמקשה אחת.

"אמנם מצופה מעובד ציבור לגלות עמידות מסוימת כלפי ביטויים מעליבים", הוסיפה, "יחד עם זאת, לטעמי האמירות המיוחסות לנאשם חוצות באופן ברור את הרף ההגיוני והמותר בהקשר זה, גם בראי חשיבות חופש הביטוי, ויש בהן כדי להביא לפגיעה בליבת כבודו של המתלונן ואף ביחס לתפקידו".

"לא מצאתי כי הכתרת פעולות הנאשם בתואר מאבק חברתי או פוליטי יכולה להכשיר את דרך ההתבטאות ומסע ההשמצות הגורף שלו כלפי המתלונן"

השופטת אמיר מציינת כי עו"ד כהן פירט בפניה את מאבקיו החברתיים, הפוליטיים והציבוריים. "לאחר בחינת טענותיו לא מצאתי כי יש במאבקיו כדי להצדיק את השימוש המושכל על-ידו, במועדים שונים כמפורט בכתב האישום, בתכנים הפוגעניים והקשים בהם השתמש כנגד המתלונן ותפקידו, השפלתו, העלבתו וביזויו. אמנם, חלק מהפוסטים אותם פרסם הנאשם מעמידים ומלמדים את קהל הקוראים על זכויותיהם, כחלק מפעילותו החברתית, יחד עם זאת לא מצאתי כי הכתרת פעולות הנאשם בתואר מאבק חברתי או פוליטי יכולה להכשיר את דרך ההתבטאות ומסע ההשמצות הגורף שלו כלפי המתלונן. [...] הגם שאין כל פסול ואף קיימת חשיבות רבה להבעת ביקורת וקיים טעם בטענת הנאשם לפיה זכותו להביע דעתו ובכלל זאת ביקורת באופן חופשי. דעה וביקורת, גם כזו שאיננה נעימה לחוד – והשתלחות השמצות, עלבונות וביזוי לחוד". בשל כל זאת הרשיעה השופטת אמיר את עו"ד כהן בהעלבת עובד ציבור וכן בהפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו.

בדיון שנערך היום לאחר הקראת הכרעת הדין ביקש בא כוחו של עו"ד כהן, עו"ד מנחם רובינשטיין, כי בית-המשפט ישלח את עו"ד כהן לתסקיר שלאחריו ישקול לבטל את ההרשעה, וזאת לנוכח ההשלכות החריפות שיהיו לה על חייו של עו"ד כהן ועבודתו. בא כוח המדינה, עו"ד ארז ריכטנברג, התנגד לבקשה והודיע כי ידרוש "מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח".

השופטת אמיר אישרה לשלוח את עו"ד כהן לקבלת תסקיר לשם בחינת ביטול הרשעתו, אך רמזה כי הסיכוי לתוצאה כזו נמוך. דיון לטיעונים בעונש אמור להתקיים בחודש נובמבר.

50825-01-15

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 643KB)