עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה ויו"ר עמותת "העין השביעית", פנה בשם עמותת הצלחה למועצת העיתונות בישראל בתלונה נגד שישה כלי תקשורת שפרסמו סקרי דעת קהל ליהודים בלבד. ככל הידוע, זו התלונה המקיפה הראשונה שהוגשה למועצה מאז תוקן תקנון האתיקה של המועצה כך שיאסור על הדרה ואפליה על בסיס גזע, מוצא ודת, ביוזמתו של יו"ר ארגון העיתונאים יאיר טרצ'יצקי.

בשנים האחרונות ליווה אתר "העין השביעית" מקרוב את התופעה המגונה שבה כלי תקשורת מזמינים ומפרסמים סקרי דעת קהל שנערכים בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד אף שהם בודקים את עמדות המשיבים בנושאים שנוגעים לכלל האוכלוסייה בישראל. סקרי אפרטהייד שכאלה, שמפרידים בין יהודים לערבים ללא הצדקה ראויה ולמעשה מעלימים את קיומה של דעת הקהל הלא-יהודי, מאפיינים בעיקר את "ישראל היום", אף שניתן למצוא אותם גם בכלי תקשורת אחרים. אם לא די בהדרה הפסולה, פעמים רבות הדיווח על ממצאי הסקר המדיר יהיה מטעה, כך שהקוראים עשויים לקבל את הרושם שהממצאים שעולים ממנו משקפים את עמדת הציבור הישראלי כולו ולא רק את הציבור היהודי בישראל.

בשנה שעברה תיקנה מועצת העיתונות את סעיף 14 בתקנון האתיקה של המועצה כך שיאסור על עיתון ועיתונאי להדיר ולהפלות "על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה או נכות גופנית או נפשית, אמונה או השקפה פוליטית ומעמד חברתי-כלכלי". אחת ההשלכות של השינוי היא איסור לקיים בקרב יהודים בלבד סקרי דעת קהל שמטרתם בחינת עמדות ביחס לסוגיה שנוגעת לכלל הציבור בישראל.

למרות התיקון לתקנון, המשיכו מאז להתפרסם בכלי התקשורת סקרי דעת קהל ליהודים בלבד. עו"ד אלעד מן אסף שמונה מקרים שכאלה, שעליהם דווח בזמן אמת באתר "העין השביעית", ופנה בעקבותיהם בפנייה מקדימה לכלי התקשורת שפרסמו אותם: "ישראל היום", "ידיעות אחרונות", ynet, "בשבע", "מעריב" ו"ג'רוזלם פוסט". בפנייה המקדימה הפנה עו"ד מן את כלי התקשורת להפרה לכאורה של הוראות סעיף 14 לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות (וכן לסעיפים נוספים האוסרים הטעיה), והתריע בפניהם כי בכוונתו להגיש תלונה למועצה. כלי התקשורת לא הגיבו כלל לפנייה.

על כן, לפני כעשרה ימים פנה עו"ד מן בשם עמותת הצלחה למועצת העיתונות בתלונה רשמית. "עיקרם של הדברים נוגעים לעריכת ופרסום סקרים באופן המדיר מהם את האוכלוסייה הערבית – גם בנוגע לשאלות הנוגעות לאותה אוכלוסייה וכן לאופן הצגת ממצאי סקרים אלו בפרסומים מטעם הנילונים באופן מטעה או מסולף ו/או שאינו מדויק ותואם את האמת ובצורה מוטה ו/או שאינה הוגנת", כתב עו"ד מן בתלונתו.

עו"ד מן התייחס ספציפית למקרים הבאים: סקר שפורסם ב"ישראל היום" לרגל יום העצמאות ה-69 של מדינת ישראל; סקר שפורסם ב"ישראל היום" בנוגע לגורלו של אלאור אזריה; סקר שפורסם ב"בשבע" וב"ישראל היום" על העברת שגרירות ארצות-הברית לירושלים; סקר שפורסם ב"ידיעות אחרונות" על סיסמאות נפוצות באינטרנט; סקר נוסף שפורסם ב"ידיעות אחרונות" על יעדי טיסה מועדפים לחו"ל; סקר שפורסם ב-ynet על נכונות לפינוי התנחלויות; סקר שפורסם ב"ג'רוזלם פוסט" ו"מעריב" על פופולריות המועמדים להחלפת נתניהו; וסקר שפורסם ב"ישראל היום" ו-nrg, גם הוא על גורלו של אלאור אזריה.

כל הסקרים הללו בחנו סוגיות שנוגעות לכלל הציבור בישראל, אך נערכו בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד. ברוב המקרים כותרות הדיווחים והדיווחים עצמם התייחסו לממצאי הסקרים כאילו הם משקפים את עמדות הציבור הישראלי כולו.

מבין כלי התקשורת שפרסמו את הסקרים המפלים בולט "ישראל היום". לא רק משום שזהו כלי התקשורת הגדול והנפוץ ביותר ברשימה (לצד "ידיעות אחרונות" ו-ynet, שאינם חברים במועצת העיתונות), "ישראל היום" הוא גם כלי התקשורת היחיד מבין אלה שפרסמו את הסקרים המפלים שמתגאה כל בוקר בכפולה הפותחת שלו כי הוא חבר במועצת העיתונות ופועל על-פי כלליה.